Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su LTI slapukų politika. Daugiau informacijos

Jaunimo delinkvencinis elgesys ir viktimizacija

Projekte „Jaunimo delinkvencinis elgesys ir viktimizacija“ buvo keliamas tikslas išanalizuoti jaunuolių delinkvencijos ir viktimizacijos problemą iš sociologinės ir kriminologinės bei teisinės perspektyvos. Iš apklausos gauti statistiniai duomenys analizuoti papildomai pasitelkus informaciją iš Lietuvos teisinio ir politinio (baudžiamosios justicijos, švietimo) reguliavimo konteksto. Šiame projekte nepilnamečių delinkvencijos problemos ir nepilnamečių justicijos politikos įvertinimui pasitelkiama dokumentų ir giluminių pusiau struktūruotų interviu analizė, o pagal tarptautinio tyrimo ISRD-3 metodiką atlikta Lietuvos moksleivių apklausa suteikė galimybę analizuoti jaunimo delinkvencinio elgesio, viktimizacijos patirties paplitimą ir struktūrą, patikrinti skirtingų kriminologijos teorijų prielaidas ir atnaujinti jau sukauptų duomenų bazę bei atverti galimybę lyginamajai skirtingų laikotarpių bei pokyčių dinamikos analizei.

Šio projekto pagrindinis tikslas buvo iš sociologinės ir kriminologinės perspektyvos pamatuoti ir įvertinti nepilnamečių Lietuvoje delinkvencinį elgesį bei jų viktimizacinę patirtį. Svarbu pabrėžti, jog gautus pirminius empirinius duomenis buvo siekiama visapusiškai išanalizuoti bei įvertinti atsižvelgiant į teisinio ir politinio (baudžiamosios justicijos, švietimo) reguliavimo kontekstą Lietuvoje, taip pat buvo siekiama užtikrinti tarptautinį duomenų palyginamumą.


Šiam tikslui pasiekti buvo keliami tokie uždaviniai: 

  • Apibendrinti  teorines  prieigas,  kuriomis  galima  aiškinti  nepilnamečių  delinkvencijos  bei  jų  viktimizacinės patirties prielaidas, veiksnius, sąlygas ir pasekmes ir įvertinti jų pritaikomumą Lietuvoje.
  • Ištirti  padėtį Lietuvos  nepilnamečių justicijos politikos  srityje apklausiant šios  srities profesionalus bei analizuojant galiojančius teisinius, politinius ir statistinius dokumentus.
  • Sukaupti  pirminių  empirinių  duomenų  apie  keturių  Lietuvos  miestų  mokyklinio  amžiaus  (12-16  metų) jaunimo delinkvencinį elgesį, nuostatas bei viktimizacijos mastus.
  • Atlikti sociologinę (statistinę) gautų duomenų analizę.
  • Atlikti lyginamąją duomenų analizę pasitelkus kitų Europos šalių ISRD tyrimų rezultatus.
  • Atlikti  visų  gautų  tyrimo  rezultatų  apibendrinimą  bei  tuo  remiantis  pateikti  rekomendacijas jaunimo politikos vykdytojams.

 

Projekto vykdytojai: dr. Svetlana Justickaja, dr. Laima Žilinskienė, dr. Jolanta Aleknevičienė, Vaidas Kalpokas, Alina Mickevič, Renata Giedrytė, dr. Tautvydas Žėkas.

Trukmė: 2013.04.01 - 2015.06.30

Projektą finansavo Lietuvos mokslo taryba (sutarties Nr. MIP-018/2013).