Sausio 13-osios byla ir įvykiai: teisinis, kriminologinis ir istorinis tyrimas (SAUSIO13)

Trys Lietuvos teisės instituto mokslininkės įgyvendina dvejų metų trukmės Lietuvos mokslo tarybos pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą finansuojamą projektą „Sausio 13-osios byla ir įvykiai: teisinis, kriminologinis ir istorinis tyrimas“ (SAUSIO13). Jau pačiame pavadinime užkoduoto tarpdisciplininio tyrimo tikslas – išanalizuoti 1991 m. sausio 13-osios įvykius ir bylą bei jų vertinimą viešajame diskurse.

Lietuvos akademiniame diskurse Sausio 13-osios įvykiai vis dar nėra sulaukę išsamaus, kritine istoriografijos ir šaltinių analize paremto tyrimo. Nors patys įvykiai bei jų pagrindu atsiradusi baudžiamoji byla yra plačiai nušviečiami nacionalinėje žiniasklaidoje, tačiau labai trūksta analitinio požiūrio tiek į pačią bylą ir problemą apskritai.

1991 m. sausio 13-osios įvykiai ir byla apima gausybę teisinių, kriminologinių bei istorinių aspektų: sąsajas su Niurnbergo, Eichmano bei kitais procesais, selektyvų teisingumą ir vado atsakomybės problemą, bausmės individualizavimą įsakymų davėjams ir vykdytojams, takoskyrą tarp pozityviosios ir prigimtinės teisės, baudžiamosios teisės ribotumą, viešojo diskurso konstravimą ir jame formuojamus istorinius naratyvus ar kt.

Šio projekto empirinį tyrimą sudarys trys dalys: 1) kokybinės Sausio 13-osios bylos analizės; 2) viešojo diskurso analizės; 3) viktimologine prieiga grįstos kokybinės pusiau struktūruotų interviu analizės. Planuojamas tyrimas atskleis įvairias niuansuotas perspektyvas, pateiks objektyvų, argumentuotą požiūrį į nagrinėjamą problemą ir taip suteiks mokslinį pagrindą Lietuvos pilietinės ir kultūrinės savimonės ugdymui. Atitinkamai šis tyrimas neturėtų kurstyti vadinamųjų atminties karų, o atvirkščiai – nukreipti viešąjį diskursą mokslo, savitarpio supratimo ir taikaus dialogo link.

Numatoma projekto rezultatus skelbti mokslo straipsniuose, kurie bus publikuoti tarptautiniuose žurnaluose, mokslo studijoje lietuvių kalba bei mokslo populiarinamuosiuose straipsniuose. Taip pat planuojama skaityti du pranešimus tarptautinėse konferencijose.

Projekto tyrėjų komandą sudaro mokslininkai: Salomėja Zaksaitė (projekto vadovė), Monika Kareniauskaitė ir Sigita Černevičiūtė.

Projekto trukmė: 2020-07-01–2022-06-30.

Projekto biudžetas – apie 104 tūkst. eurų.

Finansavimą skyrė Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr. S-LIP-20-14.

Nuotrauka Dreamstime.