LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

RENGINIAI

Neapykanta internete ir žmogaus teisių bei laisvių užtikrinimas

Lietuvos teisės institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas 2014 m. gruodžio 10 d. suorganizavo mokslinę konferenciją „Neapykanta internete kaip iššūkis žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimui: teorija ir praktika”.

Renginys buvo skirtas atskleisti tiek teorinius (neapykantos kalbos samprata bei ypatumai), tiek praktinius (pvz., ikiteisminio tyrimo specifika bei sunkumai) neapykantos nusikaltimų aspektus, apžvelgti egzistuojančią teisinę bazę bei teismų praktiką šioje srityje. Koncentruojamasi į neapykantos nusikaltimų, įvykdytų internetinėje erdvėje, kitaip vadinamos neapykantos kalbos, problematiką.

Lietuvos teisės instituto tyrėjas Mindaugas Lankauskas sakė, kad per metus registruojama iki kelių šimtų neapykantos nusikaltimų, tačiau bylų iškeliama mažiau – kasmet po keliasdešimt, skaičius niekuomet neviršijo 100. Daugiausia tokių nusikaltimų buvo registruota 2011 metais. Lietuva šiuo požiūriu smarkiai neišsiskiria iš kitų šalių, tačiau mūsų šalyje situacija yra tikrai geresnė negu pvz., Rusijoje.

Lietuvos teisės instituto jaunesnioji mokslo darbuotoja Alina Mickevič konferencijoje pateikė duomenis, jog absoliuti dauguma neapykantos kurstymo nusikaltimų yra atliekama interneto erdvėje – dažniausiai asmuo yra patraukiamas baudžiamojon atsakomybėn už interneto žiniasklaidos priemonėse patalpintą savo komentarą. Neapykantos nusikaltimams priskiriamas kurstymas prieš bet kokią grupę, skiriamą lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, tikėjimo ar kokiu kitu pagrindu.