LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

Olandijos teisinės pagalbos sistema sužavėjo lietuvius

[:lt]

Lietuvos teisės instituto mokslininkai ir Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos darbuotojos viešėjo Olandijoje, kur susipažino su šios šalies teisinės pagalbos sistema bei nusikaltimų tyrimo modeliu.

Lietuvos teisės instituto mokslininkų Simono Nikarto ir Agnės Limantės teigimu, Olandija turėtų būti viena šalių, kurios praktika turėtų būti pavyzdys mūsų teisės vystymuisi. Šalis itin moderniai žvelgia į nusikaltimų tyrimus, prevenciją, vis plačiau naudodama moderniųjų technologijų galimybes, automatizuodama tiek nusikaltimų registravimą, tiek dokumentų apdorojimą. Be to, šalyje itin daug dėmesio skiriama socialiniam sąmoningumui, pasitikėjimui bei siekiui toliau vystyti ir tobulinti esamą sistemą.

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos darbuotojus sudomino teisinės pagalbos pabėgėliams kokybės kontrolės sistema, aktyvus advokatų tarybų pirmininkų vaidmuo kontroliuojant advokatų veiklos kokybę bei Teisinės pagalbos centro naudojama informacinė sistema, kuria valdomas teisinės pagalbos prašymų nagrinėjimas ir advokatų paskyrimai baudžiamosiose bylose. Pažymėtina, kad Lietuvoje, gavus iš ES finansavimą, 2018 metais taip pat pradėta kurti panaši sistema.

Vizito dalyvius ypač nustebino sklandus ir artimas nusikaltimų tyrimus vykdančių institucijų bendradarbiavimas bei skirtingų institucijų atstovų (policijos detektyvo, prokuratūros darbuotojų, socialinių tarnybų ir kt.) darbas už vieno stalo, kartu tiriant bylas. Ši praktika, neįprasta Lietuvoje, vizito dalyvių nuomone, galėtų būti perkelta ir į mūsų institucijų darbą.

Vizitas vyko pagal Lietuvos, Vokietijos ir Olandijos partnerių įgyvendinamą projektą „Teisinės pagalbos kokybės gerinimas: bendrieji standartai skirtingoms šalims (QUAL-AID)“. Projekto partneriai: Lietuvos teisės institutas, Frankfurto prie Maino J. W. Goethe’s universitetas, Nyderlandų teisinės pagalbos valdyba, Lietuvos advokatūra, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis.

[:en]

The researchers of the Law Institute of Lithuania and the employees of the State Guaranteed Legal Aid Service visited the Netherlands where they became acquainted with the national legal aid system and the crime investigation model.

According to dr. Simonas Nikartas and dr. Agnė Limantė, researchers of the Law Institute of Lithuania, the Netherlands should be among the countries whose practice should be an example for the development of our law. The country takes a particularly modern approach to crime investigation and prevention, increases the use of the potential of modern technologies, and computerises both registration of crimes and document processing. Moreover, the country pays considerable attention to social awareness, trust and the objective to further develop and improve the existing system.

The employees of the State Guaranteed Legal Aid Service were interested in the system of control of quality of legal aid to refugees, an active role of chairmen of lawyer councils in the control of lawyers’ performance quality as well as the information system used by the Legal Aid Centre to manage examination of legal aid requests and lawyer designations in criminal cases. It should be noted that in 2018, upon receipt of EU funding, the development of a similar system has also started in Lithuania.

The visitors were particularly impressed by smooth and close cooperation of institutions that carry out crime investigation as well as common work of representatives from different institutions (police detective, employees of the prosecutor’s office, social services, etc.) at one table, together investigating cases. According to the visiting delegation, this practice, which is not common in Lithuania, could be transposed into the work of our institutions.

The visit was made according to the “Enhancement of Legal Aid Quality: General Standards for Different Countries” (“QUAL-AID”) project implemented by Lithuanian, German and Dutch partners. Project partners are: the Law Institute of Lithuania, Goethe University Frankfurt, the Dutch Legal Aid Board, the Lithuanian Bar Association, and the State Guaranteed Legal Aid Service. The project is being funded by the European Commission.

[:]