LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

Prekyba žmonėmis – mokslininko akimis

[:lt]

Lietuvos teisės instituto Baudžiamosios justicijos tyrimo skyriaus tyrėjas doc. dr. I. Bazylevas Rokiškyje vykusioje konferencijoje „Naujų prekybos žmonėmis formų problematika ir tarpžinybinis bendradarbiavimas šiaurės rytų Lietuvoje“ pristatė mokslinio tyrimo „Prekyba žmonėmis ir sisteminis požiūris kaip problemos sprendimas“ rezultatus.

Konferencijoje, kurią organizavo Lietuvos Caritas, JAV ambasada ir Rokiškio savivaldybė, daug dėmesio buvo skirta prekybos žmonėmis prevencijai.

Doc. dr. I.Bazylevas savo pranešime didžiausią dėmesį skyrė tam, kad prekybos žmonėmis prevencijos ir kontrolės strategija pirmiausia turi būti grindžiama sisteminiu požiūriu. Nacionalinio prekybos žmonėmis prevencijos ir kontrolės modelio komponentus turėtų sudaryti prekybos žmonėmis kontrolės subjektų sistema, taip pat veiklos kontrolės ir koordinavimo sistema bei speciali prevencijos ir kontrolės programa.

Pranešėjas ypatingą dėmesį atkreipė į prostitucijos problemą, kaip vieną iš pagrindinių veiksnių, sąlygojančių prekybą žmonėmis. I.Bazylevas supažindino su mokslinio tyrimo šiuo klausimu rezultatais bei pateikė pasiūlymus dėl šios sudėtingos socialinės problemos sprendimo būdų.

[:]