LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

Pristatyta mokslo studija apie probacijos veiksmingumo vertinimą

[:lt]

Kalėjimų departamento Probacijos skyriaus organizuotame renginyje “Bendradarbiavimo galimybės vykdant probacijos veiksmingumo mokslinę stebėseną” buvo pristatyta Lietuvos teisės instituto mokslininkų dr. Gintauto Sakalausko ir Liubovės Jarutienės mokslo studija „Probacijos veiksmingumo vertinimas“.

Šios mokslo studijos tikslas – įvertinti Lietuvoje probacijos veiksmingumo vertinimui naudojamus kriterijus, aptarti jų pranašumus ir trūkumus, išanalizuoti pagrindinius probacijos veiklos rodiklius, išnagrinėti užsienio šalyse taikomus probacijos sistemos veiksmingumo vertinimo modelius bei kriterijus ir pateikti rekomendacijas dėl probacijos sistemos veiklos veiksmingumo vertinimo Lietuvoje.

Atliekant šią mokslo studiją buvo nagrinėjami probaciją ir strateginį planavimą reglamentuojantys teisės aktai, analizuota ir apibendrinta probacijos veiklos statistika. Siekiant ištirti užsienio šalyse sukauptą probacijos sistemos veiksmingumo vertinimo patirtį, analizuotos mokslinės publikacijos, užsienio šalių teisės aktai, statistika, probacijos tarnybų veiklos ataskaitos ir kita medžiaga.

Rengiant mokslo studiją buvo išanalizuota šešių užsienio šalių – Airijos, Anglijos ir Velso, Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados, Naujosios Zelandijos ir Vokietijos – probacijos veiksmingumo vertinimo patirtis.

Mokslininkai tikisi, kad ši mokslo studija suteiks papildomų galimybių ir priemonių gerinti probacijos sistemos veiksmingumą ir jo vertinimą Lietuvoje, bus naudinga bausmių vykdymo sistemą analizuojantiems mokslininkams ir joje dirbantiems praktikams, taip pat studijuojantiems ir visiems, besidomintiems bausmių vykdymo problematika. Visą mokslo studijos tekstą galima rasti čia: https://www.teise.org/data/Mokslo-studija-probacijos-veiksmingumo-vertinimas.pdf

Lietuvos Probacijos įstatymas probaciją apibrėžia kaip sąlyginę alternatyvą paskirtai laisvės atėmimo bausmei (bausmės vykdymo atidėjimą ir lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigų), kurios metu vykdoma probuojamojo priežiūra. Probacijos tikslas yra užtikrinti veiksmingą probuojamųjų resocializaciją ir mažinti jų nusikalstamų veikų recidyvą. Šio tikslo turėtų būti siekiama įvairiomis Probacijos įstatyme nustatytomis priemonėmis, kurioms įgyvendinti Lietuvoje sukurta probacijos tarnybų sistema. Per metus į probacijos tarnybų registrą pastaruoju metu patenka maždaug 20 tūkst. asmenų, ir nors iš šio skaičiaus ne visiems paskiriama probacija formaliąją prasme (asmenys, kuriems ji buvo paskirta, sudaro maždaug pusę visų probacijos tarnybų registre buvusių asmenų), akivaizdu, jog darbas su šiais asmenimis turi būti kiek įmanoma veiksmingesnis.

[:en]

Research study “Assessment of Probation Effectiveness” carried out by the researchers from the Law Institute of Lithuania dr. Gintautas Sakalauskas and Liubovė Jarutienė was presented during the Prison Department organized event “The possibilities of cooperation through scientific monitoring of the probation effectiveness”.

The aim of this research study is to assess measured used for the assessment of probation effectiveness in Lithuania, discuss their advantages and disadvantages, analyze key indicators of probation service, investigate models and criteria of assessment of probation effectiveness applied in foreign countries, as well as to provide recommendation on the assessment of probation system in Lithuania.

In the course of this study authors were analysing the legislation of probation and strategic planning, and also the statistical data of probation performance. In order to examine the experience of foreign countries, scientific publications, foreign legislation acts, statistical data and reports of probation services have been analysed.

The analysis covered the experience of six countries, i.e. Ireland, England and Wales, USA, Canada, New Zealand and Germany.

The researchers hope that this study will provide additional opportunities and measured to improve the effectiveness of probation system and its assessment in Lithuania, will be useful for researchers analyzing the penal system and practitioners working in it, as well as for student and anyone interested in the problems of the enforcement of sentences.

Lithuania Probation Ace define probation as a conditional alternative to imprisonment, i.e. conditional release or suspension of custodial sentence, which essentially implied offender supervision. The main purpose of is to ensure effective resocialization of probationers and reduce the rate of their recidivism. In order to gain this purpose, Lithuanian probation system applies various measures, which are specified in the Probation Act. Lithuanian probation services supervise about 20,000 persons a year. Although only nearly a half of these persons are the ones with suspension of custodial sentence or conditionally released, it is obvious that the effective probation services are at the best interest of both the sentenced persons and the whole society.

[:]