LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

Savivaldos darbuotojams – apie paauglių daromus pažeidimus

[:lt]

Lietuvos teisės instituto Kriminologinių tyrimų skyriaus tyrėjos Renata Giedrytė-Mačiulienė ir Laura Ūselė dalyvavo Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro organizuotoje metodinėje dienoje Savivaldybių administracijų Vaiko gerovės komisijų atstovams.

Tyrėjos skaitė pranešimą „7-9 klasių moksleivių delinkventinis elgesys Lietuvoje“ pagal 2013 m. Lietuvoje atlikto Tarptautinio jaunimo delinkventinio elgesio, nuostatų ir viktimizacijos tyrimo (ISRD-3) rezultatus. Su visais tyrimo rezultatais galima susipažinti monografijoje, kurios visas testas skelbiamas čia.

Metodinėje dienoje taip pat buvo aptariamas vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo santykis su baudžiamaisiais įstatymais, aktualūs pokyčiai policijos reformoje ir Administracinių nusižengimų kodeksas, probacijos tarnybų vaidmuo, vykdant vaiko minimalią ir vidutinę priežiūrą, pristatytas tyrimas „Paauglių, kuriems skirtos minimalios priežiūros priemonės, psichosocialinis funkcionavimas ir mentalizacija“.

[:]