LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

Sėkmingai įvyko apskritojo stalo diskusija apie teisinę pagalbą vaikams baudžiamajame procese

Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės institutas, įgyvendindamas Europos Komisijos finansuojamą projektą „Teisinė pagalba vaikams baudžiamajame procese: gerosios praktikos formavimas ir sklaida (LA CHILD)“, 2021 m. gruodžio 10 dieną viešbutyje „Vilnia“ Vilniuje surengė apskritojo stalo diskusiją (angl. policy dialogue) teisinės vaikų apsaugos baudžiamajame procese klausimais.

Diskusijos metu buvo pristatomi LA CHILD projekto tyrimo rezultatai, pagrindinės publikacijos bei aptarti aktualūs probleminiai nepilnamečių teisinės apsaugos baudžiamajame procese aspektai. Daugiau nei dviejų valandų trukmės diskusijoje dalyvavo nepilnamečių justicijos politiką formuojančių ir įgyvendinančių institucijų (Vaiko teisių tarnybos, Vaiko teisių kontrolieriaus įstaigos, teismų, advokatūros ir prokuratūros) atstovai.

Pagrindiniai diskusijos metu aptarti klausimai buvo vaiko poreikių prioretizavimas teisinės pagalbos sistemoje, profesionalų specializacija, darbo sąlygos ir mokymai bei vaikui suprantama informacija baudžiamojo proceso kontekste. Taip pat buvo nagrinėjami teisinės pagalbos vaikams kokybės užtikrinimo ir teisinės pagalbos pažeidžiamiems vaikams aspektai.

Projekto partnerių vardu dėkojame visiems dalyvavusiems!

Daugiau informacijos apie LA CHILD projektą ir jo metu parengtus dokumentus rasite čia.