LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

Tarptautiniuose teisėjų mokymuose Italijoje – LTI mokslininkė

[:lt]

Tęsiant tarptautinio projekto „ES teisėjų mokymai dėl Bruselio IIa reglamento: nuo Pietų iki Rytų“ įgyvendinimą, Lietuvos teisės instituto mokslininkė Agnė Limantė kartu su užsienio kolegomis vedė mokymus teisėjams, valstybės tarnautojams ir advokatams Milane (Italija).

Milane vykusių mokymų tema – jurisdikcijos klausimai skyrybų ir tėvų pareigų bylose. Kartu su mokymų dalyviais, per praktinius pavyzdžius ir įvairiose jurisdikcijose spręstas bylas, buvo aptarti tokie klausimai kaip jurisdikcijos pagrindai pagal Reglamentą Briuselis IIa, įprastinės gyvenamosios vietos samprata ir jos nustatymo kriterijai, vaiko nuomonės išklausymas skyrybų ir tėvų pareigų bylose, jurisdikcijos prorogacijos samprata ir taikymo ypatumai ir bylos perdavimo teismui, geriau tinkančiam nagrinėti bylą, galimybės bei sąlygos.

Šio projekto metu mokymai vyks ir Lietuvoje. Birželio 21 d. Vilniuje, Nacionalinėje teismų administracijoje, vyks mokymai teisėjams ir jų padėjėjams tema „Vaikų grobimo bylų sprendimas“ (angl. „Dealing with Child Abduction Cases“).

2015 metų pabaigoje Lietuvos teisės institutas kartu su užsienio partneriais (Barselonos universitetu, Ispanija; Milano-Bicocca universitetu, Italija; Rijekos universitetu, Kroatija) pradėjo tarptautinio projekto „ES teisėjų mokymai dėl Bruselio IIa reglamento: nuo Pietų iki Rytų“ įgyvendinimą. Projekto „ES teisėjų mokymai dėl Bruselio IIa reglamento: nuo Pietų iki Rytų“ įgyvendinimo metu bus paruošta teisėjų mokymų medžiaga apie tai, kaip turėtų būti taikomas reglamentas Briuselis IIa sudėtingose bylose, ypatingą dėmesį skiriant skyrybų bei vaikų grobimo klausimams.

Pagal parengtą mokymų medžiagą bus pravesti specialūs mokymai keturiose šalyse – Italijoje, Ispanijoje, Kroatijoje ir Lietuvoje. Be Lietuvos teisės instituto kaip asocijuoti partneriai projekte dalyvauja Vaiko teisių ir įvaikinimo tarnyba bei Nacionalinė teismų administracija.

Projektas finansuojamas Europos Komisijos lėšomis pagal Justice programą. Projekto pabaiga numatoma 2017 metų antroje pusėje.

[:en]

Continuing the implementation of the international project „EU Judiciary Training on Brussels IIa Regulation: From South to East” researcher from the Law Institute of Lithuania Agnė Limantė together with foreign colleagues conducted training for judges, public officials and lawyers in Milan (Italy).

The topic of the training held in Milan – jurisdiction in matters of divorce and parental responsibility matters. Along with the training participants, through practical examples and cases from different jurisdictions, the discussion touched the issues such as the grounds of jurisdiction under Regulation Brussels IIa, the concept of the habitual residence and its criteria for determining the child’s opinion in divorce and parental responsibility matters, prorogation concept and its’ application peculiarities. Also referring the case to a court better placed to hear the case, possibilities and conditions.

During this project, the training will also take place in Lithuania on June 21 in Vilnius in the premises National Courts Administration. During this training the judges and their assistants will hear the lectures about „Child Abduction Cases Solution” (Eng. „Dealing with Child Abduction Cases”).

At the end of 2015, the Lithuanian Law Institute in cooperation with foreign partners (University of Barcelona, ​​Spain; University of Milan-Bicocca, Italy; University of Rijeka, Croatia) has launched an international project” EU Judiciary Training on Brussels IIa Regulation: From South to East”. The purpose of the projects is to develop training materials and organise training events to facilitate uniformity in application of the EU legal instruments on civil judicial cooperation in family matters, or particular cross-border cases related to divorce and parental responsibility and to child abduction. A series of four practice-oriented events (in Lithuania, Croatia, Italy and Spain) will be focused on understanding basic concepts and developing legal and reasoning skills using real cases and hypothetical scenarios.

In cooperation with the Law Institute of Lithuania as associate partners in the project are involved two national institutions: the National Courts Administration and the State Child Rights Protection and Adoption Service.

The project is funded by the European Commission under the Justice program. Project completion is expected in the second half of 2017.

[:]