LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

LEIDINIAI

Vaiko minimalios priežiūros priemonės Lietuvoje: prielaidos, situacija ir įgyvendinimo problemos

Monografijoje kompleksiškai nagrinėjamos priemonės, taikomos už delinkventinį elgesį vaikams, kurie nėra baudžiamosios atsakomybės subjektai.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: Laura Ūselė, dr. Salomėja Zaksaitė, Judita Žukauskaitė, dr. Tautvydas Žėkas
Recenzentai:
dr. Antanas Jatkevičius, doc. dr. Gabrielė Juodkaitė-Granskienė, prof. dr. Romualdas Drakšas