Liubovė Jarutienė

Liubovė Jarutienė Tyrėja,PERARA projektojaunesnioji mokslo darbuotoja(+370 5) 2497591liubove.jarutiene@teise.org   Darbo institute pradžia –  nuo 2015-07-15.   Mokslinių tyrinėjimų sritys: Smurtas artimoje aplinkoje, persekiojimas, teisės pažeidėjų resocializacija, lygtinis paleidimas iš įkalinimo įstaigų.   Tarptautiniai tyrėjo profiliai:   Publikacijos:   Svarbiausios mokslinės publikacijos (nuo 2018 m.): Tereškinas, A., Vaičiūnienė, R., Jarutienė, L. (2022). Gender and Sentencing in Lithuania: More […]

Dr. Salomėja Zaksaitė

Dr. Salomėja Zaksaitė Vyresnioji mokslo darbuotoja(+370 5) 2497591salomeja.zaksaite@teise.org   Darbo institute pradžia – nuo 2020-03-02.   Mokslinių tyrinėjimų sritys: Sporto teisė, dopingas, manipuliacijos sporto varžybų rezultatais, kultūrinė kriminologija.   Tarptautiniai tyrėjo profiliai:   Publikacijos:   Svarbiausios mokslinės publikacijos (nuo 2018 m.): Zaksaitė, S. (2022), „Anti-cheating protection measures in chess: current state of play”. Crime Prev […]

Dr. Rokas Uscila

Dr. Rokas Uscila Vyresnysis mokslo darbuotojas(+370 5) 2497591rokas.uscila@teise.org   Darbo institute pradžia – nuo 2016-01-14.   Mokslinių tyrinėjimų sritys: Kriminologija, viktimologija, penitencinė teisė.   Tarptautiniai tyrėjo profiliai:   Publikacijos:   Svarbiausios mokslinės publikacijos (nuo 2018 m.): I.O. Savchenko, S.L. Babych, Uscila R. (2021), Some issues on forensic psychological examination of victims enduring domestic violence. Theory […]