INSTITUTE OF LAW AT THE LITHUANIAN CENTRE FOR SOCIAL SCIENCES

NEWS

Prestižiniame leidinyje Instituto mokslininkės straipsnis apie Balkanų regiono kelionę į ES

[:lt]

 

Tarptautiniu mastu pripažintos leidyklos „Springer“ leidžiamos knygų serijos „Europos ir tarptautinės teisės Balkanų regione metraštis“ 2020 metų tome (angl. Balkan Yearbook of European and International Law 2020) publikuotas Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės instituto (toliau – Institutas) vyriausiosios mokslo darbuotojos dr. Agnės Limantės mokslinis straipsnis „The Western Balkans on the Way to the EU: Revisiting EU Conditionality“ (liet. Vakarų Balkanai pakeliui į ES: prisijungimo prie ES sąlygų peržiūrėjimas).

Publikacijoje analizuojamos Vakarų Balkanų valstybėms taikomos prisijungimo prie Europos Sąjungos (toliau – ES) sąlygos bei identifikuojamos reikalaujamus standartus trukdančios pasiekti priežastys. Mokslininkės atliktas tyrimas atskleidė, kad analizuojamo regiono valstybėms numatytų prisijungimo prie ES sąlygų taikymo mechanizmas kiekybiškai bei kokybiškai skiriasi nuo analogų, naudotų ankstesnių Bendrijos plėtros etapų metu. Taip pat nustatyta, kad prisijungimo prie ES sąlygos net jei ir detaliai aprašytos, o jų įgyvendinimas kruopščiai prižiūrimas, dėl begalės skirtingų priežasčių ne visuomet pasiekia joms keliamų tikslų.

Vienos seniausių ir didžiausių pasaulio akademinių leidyklų „Springer“ leidiniuose daugiausia dėmesio skiriama socialiniams ir humanitariniams mokslams, tarptautinei teisei, technologijoms, medicinai ir kitoms mokslo sritims. Iki šiol leidykla yra išleidusi du Europos ir tarptautinės teisės Balkanų regione metraščius (2019 ir 2020 metų).

Su visa mokslininkės Agnės Limantės publikacija anglų kalba galima susipažinti here. Europos ir tarptautinės teisės Balkanų regione metraščio 2020 metų tomo aprašymas pasiekiamas here.

[:en]

 

The Balkan Yearbook of European and International Law (BYEIL) published by the internationally recognised publishing house Springer in its recent volume has included an article written by the chief researcher of the Law Institute Agnė Limantė. Her scientific article is entitled “The Western Balkans on the Way to the EU: Revisiting EU Conditionality”.

In her paper, Agnė Limantė systemically analyses the European Union accession conditionality applied in respect of Western Balkan countries and discusses the causes for its failure to produce the expected results. She claims that European Union conditionality in the Western Balkans is qualitatively and quantitatively different from that experienced in earlier enlargements. Adopting various instruments, the European Union has built a pyramid of conditions to be fulfilled by the Western Balkan countries and has expanded their content. However, even if detailed and scrupulously monitored, European Union conditionality does not always meet its target due to a set of reasons.

Springer, one of the world’s oldest and largest academic publishers, focuses on the social sciences and humanities, international law, technology, medicine and other disciplines. To date, the publishing house has published two issues of the Balkan Yearbook of European and International Law (2019 and 2020).

The full publication of Agnė Limantė in English can be found here. A description of the 2020 volume of the Balkan Yearbook of European and International Law is available here.

[:]