INSTITUTE OF LAW AT THE LITHUANIAN CENTRE FOR SOCIAL SCIENCES

NEWS

Diuseldorfe pristatytas Lietuvos teisinių technologijų tyrimų ir inovacijų potencialas

[:lt]

Lietuvos teisės instituto (LTI) Tarptautinių ryšių skyriaus projektų administratorius dr. Martynas Mockus Diuseldorfe (Vokietijoje) pristatė Lietuvos potencialą teisinių technologijų (kitaip dar vadinamų LegalTech) srityje.

Devintą kartą organizuota konferencija-kontaktų mugė „Successful R&I in Europe 2018: 9th European Networking Event“ yra vienas didžiausių renginių, skirtų tyrėjams, mokslo vadybininkams ir investuotojams, siekiantiems surasti partnerių naujiems Europos tyrimų ir inovacijos (R&I) projektams, finansuojamiems per „Horizonto 2020“ programas.

Renginyje labai daug dėmesio skiriama didžiausios pagal gyventojų skaičių Vokietijos žemės Šiaurės Reino-Vestfalijos tyrimų ir inovacijų vystymui. Ypatingas dėmesys šiais metais buvo skirtas Austrijai, Belgijai, Suomijai, Prancūzijai, Izraeliui, Nyderlandams ir Lenkijai.
Lietuva tai pat neliko nuskriausta: renginyje dalyvavo net 10 lietuvių iš mokslo veikla užsiimančių ir inovacijas diegiančių organizacijų. Lietuviai kontaktų mugėje kvietė tyrėjus, inovatorius ir investuotojus bendradarbiauti genų inžinerijos, elektros apskaitos prietaisų tikrinimo inovacijų ir teisinių technologijų (LegalTech) srityse.

Pasak M. Mockaus, kontaktų mugės dalyvių susidomėjimo sulaukė LTI Diuseldorfe pristatyta patirtis įgyvendinant skirtingus mokslo projektus bei ambicijos dalyvauti prestižiniuose Europoje „Horizontas 2020“ programos finansuojamuose moksliniuose tyrimuose. Dėmesio sulaukė ir teisinių technologijų sritis, taip pat ir LTI inicijuojamas Europos valstybių teisinių technologijų kompetencijos centrų tinklas.

Dr. M. Mockui kontaktų mugės dalyvių simpatijas pelnė tyrėjo vystoma teisinių ontologijų kryptis, kuri leidžia teisėje įdarbinti dirbtinio intelekto sistemas. Mokslininkas teigė, jog artimiausius penkerius metus ši sritis bus viena perspektyviausių teisės ir technologijų mokslo ir inovacijų krypčių.

Dr. M. Mockaus komandiruotės išlaidos kompensuotos pagal MITA priemonę „Tyrėjų tarptautinės kompetencijos ugdymas 2 (TYKU 2)“, projekto numeris 09.3.3-ESFA-V-711-01-0005.

Photo ZENIT

[:en]

Dr. Martynas Mockus, a project manager at the Lithuanian Institute of Law (hereinafter – LIL) Department of International Relations, gave a presentation in Düsseldorf, Germany on Lithuania’s potential in the field of legal technology (also known as Legal Tech).

Held for the ninth time, the Successful R&I in Europe 2018: 9th European Networking Event is one of the largest events for researchers, research managers and investors looking for new European Research & Innovation (R&I) partners for Horizon 2020 projects.

The event gives considerable attention to research and innovation development in North Rhine-Westphalia, the most populous state of Germany. This year, there was special focus on Austria, Belgium, Finland, France, Israel, the Netherlands and Poland.

Lithuania wasn’t left out either – the event was attended by 10 Lithuanians from organisations engaged in scientific activities and innovations. At the networking event, Lithuanians invited researchers, innovators and investors to collaborate in the fields of genetic engineering, electricity meter reading innovations and Legal Tech.

According to Mr Mockus, interest was shown by event participants in the experience that LIL presented in Düsseldorf in implementing different scientific projects, as well as the ambitions of participating in prestigious scientific research funded by the Horizon 2020 programme in Europe. The area of legal technology also garnered attention, as did the network of European legal technology competence centres initiated by LTI.

Dr. M. Mockus won over event participants with his work in legal ontologies, which allows for the use of artificial intelligence systems in law. The scientist said that in the next five years, this area will be one of the most promising fields of law and technology science and innovation.

Dr. M. Mockus’s travel expenses were reimbursed according to the MITA Researcher international competence Development 2 (TYKU 2) measure, project No 09.3.3-ESFA-V-711-01-0005.

 

Photo credit ZENIT

[:]