INSTITUTE OF LAW AT THE LITHUANIAN CENTRE FOR SOCIAL SCIENCES

NEWS

Europos Taryboje – apie kalėjimų taisykles

[:lt]

Lietuvos teisės instituto Leidybos ir bendrųjų reikalų skyriaus mokslo darbuotojas Antanas Jatkevičius rugsėjo pabaigoje dalyvavo Europos Tarybos penologinio bendradarbiavimo tarybos (angl. Council for Penological Co-operation) darbo grupės posėdyje Strasbūre.

Posėdyje su moksliniais ekspertais nagrinėtas Radikalizacijos kalėjimuose vadovo (Handbook on Radicalisation in Prisons) projektas, kurį PC-CP turėtų parengti iki šių metų pabaigos. Su moksliniu ekspertu R.Canton nagrinėtas naujos Europos Tarybos rekomendacijos dėl bendruomeninių sankcijų ir priemonių, aptarti organizaciniai 22-osios Europos kalėjimų ir probacijos tarnybų direktorių konferencijos, 2017 m. birželį  įvyksiančios Norvegijoje, klausimai. Nutarta, kad ateinančių metų PC-CP prioritetai bus Europos kalėjimų taisyklių komentaro atnaujinimas ir darbai, susiję su įkalintų asmenų vaikais. Posėdyje taip pat aptarti sporto kalėjimuose reikalai ir pristatyta organizacijos FARAPEJ veikla.

PC-CP rengia bausmių vykdymo srities Europos Tarybos ministrų komiteto rekomendacijų ir kitų dokumentų projektus. Pavyzdžiui, yra parengusi Europos kalėjimų taisyklių ar Europos Tarybos probacijos taisyklių projektus. PC-CP darbo grupę sudaro 9 nariai, atstovaujantys skirtingas ET valstybes. Baltijos šalys atstovaujamos pirmą kartą. A.Jatkevičius yra PC-CP darbo grupės narys nuo 2006 m, per tą laiką buvo pora kartų perrinktas, jo kadencija baigiasi šių metų pabaigoje.

[:]