INSTITUTE OF LAW AT THE LITHUANIAN CENTRE FOR SOCIAL SCIENCES

NEWS

Geresnės kokybės teisinė pagalba – visoje Europos Sąjungoje

[:lt]

Siekiant pagerinti teisinės pagalbos paslaugų baudžiamajame procese kokybę visoje Europos Sąjungoje (ES) ir tam parengti praktinius standartus, sėkmingai įgyvendintas projektas „Teisinės pagalbos kokybės gerinimas: bendrieji standartai skirtingoms šalims (QUAL-AID)“.

Lietuvos teisės institutas (LTI), Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba ir Lietuvos advokatūra kartu su partneriais iš Vokietijos ir Nyderlandų – Frankfurto prie Maino Gėtės universitetu ir Nyderlandų teisinės pagalbos tarnyba – šį projektą vykdė dvejus metus. Projektui buvo skirtas bendrasis ES finansavimas pagal „Teisingumo“ programą.

Projektas įgyvendintas atsižvelgiant į naujausias tarptautinės bendruomenės pastangas siekiant pagerinti teisinės pagalbos kokybę. Europos Sąjungoje šiuo klausimu taip pat buvo atsiradę naujovių – projekto komandai teko atsižvelgti į naują Europos Sąjungos direktyvą dėl teisinės pagalbos įtariamiesiems ir kaltinamiesiems vykstant baudžiamajam procesui ir prašomiems perduoti asmenims vykstant Europos arešto orderio vykdymo procedūroms.

Projekto partneriai siekė pagerinti teisinės pagalbos paslaugų baudžiamajame procese kokybę visoje ES ir tuo tikslu parengti teisinės pagalbos teikimui skirtus praktinius standartus bei kokybės vertinimo gaires. Be to, projekto partneriai siekė padidinti teisinės pagalbos politikos formuotojų, administratorių ir teisinės pagalbos teikėjų gebėjimus užtikrinti kokybišką teisinę pagalbą.

Projekto struktūrą sudarė trys darbų paketai. Pirmiausia projekto grupė atliko išsamų galiojančių teisės sistemų ir praktikos, kuria siekiama užtikrinti kokybišką teisinę pagalbą baudžiamajame procese savo šalyse, vertinimą. Tam buvo analizuojami dokumentai, apklausti paslaugų gavėjai, atlikti interviu su suinteresuotaisiais asmenimis ir padaryta gaunamų skundų analizė. Be to, buvo suorganizuoti trys abipusio keitimosi informacija vizitai. Pagal šį darbų paketą 2017 m. lapkričio mėn. Vilniuje buvo surengta tarptautinė konferencija, kurios metu daugiau kaip iš 20 skirtingų šalių atvykę ekspertai pasidalijo savo žiniomis ir nuomonėmis.

Antrojo darbų paketo tikslas buvo parengti praktikos standartus ir teisinės pagalbos kokybės vertinimo gaires ES šalims. Pažymėtina, kad, siekiant patvirtinti projekto partnerių pirmines idėjas ir pagrįsti jas skirtingų Europos šalių ekspertų indėliu, buvo atliktas didelės apimties teisinės pagalbos kokybės tyrimas. 2018 m. birželio mėn. Frankfurte surengtas seminaras, kurio metu aptartos tyrimo išvados ir pasidalinta idėjomis ateičiai.

„Mūsų atliktas tyrimas buvo naudingas, nes leido pažvelgti į teisinės pagalbos sistemą iš įvairių pozicijų, – tiek kliento, kuris gauna pagalbą, tiek advokato, kuris ją teikia, tiek teisėjo ar prokuroro, kuris dalyvauja teisinės pagalbos teikimo procese, akimis. Tikėjomės didesnio klientų nusivylimo, tačiau, nors pasitaikė ir kritiško požiūrio, nemažai klientų teigiamai vertino teisinės pagalbos advokatus ir buvo patenkinti jų suteiktomis paslaugomis“, – apie atliktus darbus pasakoja tarptautinio projekto vadovas, LTI mokslininkas dr. Simonas Nikartas. 

Trečiąjį darbų paketą sudarė mokymų trijose projekte dalyvaujančiose šalyse organizavimas. Mokymuose Lietuvoje, Vokietijoje ir Nyderlanduose dalyvavo apie 90 dalyvių.

Plačiau su projekto rezultatais bei leidiniais galima susipažinti projekto puslapyje: http://qualaid.vgtpt.lt/lt

Daugiau informacijos apie atliktą projektą:
projekto vadovas dr. Simonas Nikartas tel. 8 5 2101665

[:]