INSTITUTE OF LAW AT THE LITHUANIAN CENTRE FOR SOCIAL SCIENCES

NEWS

Jungtinių Tautų teisinės pagalbos ekspertams pristatyti Instituto vykdyti tyrimai

[:lt]

 

2020 m. lapkričio 18 d. Lietuvos teisės instituto mokslininkė Agnė Limantė Jungtinių Tautų Narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biuro (angl. United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC) organizuotame ekspertų grupės susitikime pristatė pastaraisiais metais teisinės pagalbos srityje vykdytų projektų metu sukauptą patirtį. Susitikimas skirtas UNODC rengiamai teisinės pagalbos baudžiamosios justicijos sistemose vertinimo priemonei (angl. UNODC assessment tool on legal aid in criminal justice systems) aptarti.

Dr. A. Limantė tarptautinės ekspertų grupės dalyviams pristatė kartu su kolegomis, užsienio partneriais vykdytų tyrimų dėl teisinės pagalbos srities sistemų skirtingose valstybėse vertinimo rezultatus, pasidalijo metodiniais patarimais. Pranešimo pagrindą sudarė Europos Komisijos iš dalies finansuoto projekto „Teisinės pagalbos kokybės gerinimas: bendrieji standartai skirtingoms šalims“ (QUAL-AID) bei šiuo metu kartu su partneriais belgais ir albanais vykdomo tyrimo „Teisinė pagalba vaikams baudžiamajame procese: gerosios praktikos formavimas ir sklaida“ (LA CHILD) įžvalgos bei rekomendacijos.

Susitikimo metu pranešimą apie teisinės pagalbos kokybės užtikrinimą ir vertinimą skaitė Stratklaido universiteto (Jungtinė Karalystė) profesorius Alan’as Paterson’as, šiuo metu pirmininkaujantis ir Tarptautinei teisinės pagalbos grupei (angl. International Legal Aid Group, ILAG). Taip pat patirtimi dalijosi Ivan’as Honcharuk’as, Jungtinių Tautų vystymo programos Ukrainoje įstatymų viršenybės ir teisinės pagalbos specialistas, bei kiti ekspertai iš įvairių pasaulio šalių.

Minėtų pranešimų ir viso ekspertų grupės susitikimo vaizdo įrašą galima peržiūrėti here.

[:]