INSTITUTE OF LAW AT THE LITHUANIAN CENTRE FOR SOCIAL SCIENCES

NEWS

Kaip nustatoma suaugusiųjų nuolatinė gyvenamoji vieta šeimos bylose su užsienio elementu?

[:lt]

Lietuvos teisės instituto mokslininkė Agnė Limantė publikavo mokslo straipsnį pripažintame tarptautiniame leidinyje „Journal of Private International Law“.

Mokslininkė žurnale paskelbė savo darbą „Suaugusiųjų nuolatinės gyvenamosios vietos nustatymas pagal reglamentą „Briuselis IIa“: nacionalinės teismų praktikos pavyzdžiai“. Jame analizuojama suaugusiųjų nuolatinės gyvenamosios vietos sąvoka reglamento „Briuselis IIa“ kontekste. Publikacijoje daugiausia dėmesio skiriama Europos Sąjungos (ES) valstybių narių nacionalinių teismų geriausiajai praktikai. Straipsnyje ne tik kalbama apie šios svarbios ES teisės sąvokos aiškinimą skirtingų ES valstybių teismuose, bet ir atskleidžiama keletas bendrų tendencijų, leidžiančių teigti, kad jurisprudencijoje formuojasi vienoda įprastinės gyvenamosios vietos samprata.

A. Limantės publikacijoje teigiama, kad nors ir nesant aiškių Europos Sąjungos Teisingumo Teismo gairių dėl suaugusio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos nustatymo pagal reglamentą „Briuselis IIa“ (daug daugiau dėmesio skirta vaiko nuolatinės gyvenamosios vietos sąvokai), skirtingų nacionalinių teismų praktika visgi formuoja gana vienodą sąvokos aiškinimą.

Besidomintieji straipsnį gali rasti čia:

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17441048.2018.1442128

[:en]

Dr. Agnė Limantė, a researcher of the Law Institute of Lithuania, has published a scientific article in an acknowledged international publication “Journal of Private International Law”.

The researcher’s work is entitled “Establishing habitual residence of adults under the Brussels IIa regulation: best practices from national case-law”. It analyses the concept of habitual residence of adults in the context of the Brussels IIa regulation. The publication mainly focuses on the best practices of national courts of the EU Member States. The article not only examines the interpretation of this important EU law concept in the court of different EU Member States, but also discloses some common trends suggesting that a uniform notion of habitual residence has been forming in jurisprudence.

The publication by Ms. Limantė claims that in the absence of clear advice from the Court of Justice of the European Union as to how habitual residence of an adult is to be established for the purposes of Brussels IIa (greater emphasis is placed on the notion of child’s habitual residence), some useful guidance of rather uniform interpretation of the notion can nevertheless be inferred from diverse national case law.

 

The article is available here: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17441048.2018.1442128

[:]