Invitation to the international conference „Emerging law enforcement technologies and society“

Maloniai kviečiame į 2023 m. gegužės 29 d. vyksiančią tarptautinę konferenciją „Emerging law enforcement technologies and society“, kurią organizuoja LSMC Teisės institutas, Lietuvos policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, „Trilateral Research“ tyrimų institutas bei KU Liuveno universiteto IT ir intelektinės nuosavybės teisės centras. Konferencija skirta pristatyti du mokslinius projektus – LSMC mokslo darbuotojų projektą „VeidAI“ bei projektą DARLENE. […]

European Society of Criminology‘s Community Sanctions and Measures Working Group Meeting and Conference

2023 m. balandžio 19–21 dienomis vyko Europos kriminologų draugijos Bendruomeninių bausmių ir priemonių darbo grupės mokslininkų konferencija. Konferenciją organizavo Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės institutas (projekto vadovas dr. Simonas Nikartas), Europos kriminologų draugijos Bendruomeninių bausmių ir priemonių darbo grupės, Vilniaus universiteto Filosofijos fakultetas. Susitikimo dienomis tiek darbo grupės mokslininkai, tiek Lietuvos kriminologai skaitė pranešimus, pristatė naujausius […]

Publication by Dr. A. Limante and Dr. K. Pranevičienė enclosed in a book published by the prestigious publishing house Springer

Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės instituto vyriausiosios mokslo darbuotojos dr. Agnės Limantės ir Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dėstytojos Kristinos Pranevičienės parengtas skyrius buvo publikuotas knygoje „Balkan Yearbook of European and International Law“, išleistoje prestižinėje mokslo darbų leidykloje „Springer“. Mokslininkių publikacijoje „Division of Property Between Spouses in Lithuania: From Substantive to Private International Law“ nagrinėjami sutuoktinių turto […]

Highlights of the "Emerging Law Enforcement Technologies and Society" conference

2023 m. gegužės 29 dieną Lietuvos policijos departamente konferencija „Emerging law enforcement technologies and society“. Konferencijos metu pristatyti du projektai – DARLENE ir LSMC mokslininkių projektas VeidAI. Konferencijoje dalyvavo teisėsaugos institucijų, akademinės bendruomenės atstovai, IT specialistai, žmogaus teisių ir duomenų apsaugos organizacijos. Dalinamės konferencijos akimirkomis (Lietuvos policijos nuotraukos).

Law Institute of the Lithuanian Center for Social Sciences researchers presented at a national conference of criminologists

2023 m. kovo 31 dieną Vilniaus universitete vyko Lietuvos kriminologų asociacijos ir Vilniaus universiteto organizuojama konferencija „Baudimo labirintuose: poreikiai, paieškos, sprendimai“. Konferencijoje pranešimus skaitė mokslininkai, praktikai bei visuomeninių organizacijų atstovai. Pranešimus skaitė ir Teisės instituto mokslininkai. Apie uždraustą vaisių Edeno sode narkotikus ir religiją pranešimą skaitė mokslo darbuotojas Dr. Mindaugas Lankauskas. Vyresnioji mokslo darbuotoja Dr. […]

The renowned European Association of International Private Law EAPIL presents the results of the project carried out by the Institute of Law

Plačiai žinoma Europos tarptautinės privatinės teisės asociacija EAPIL (angl. European Association of Private International Law) savo puslapyje išskirtinį dėmesį skyrė Teisės instituto vykdomo projekto „EU-FamPro“ mokslinėms publikacijoms. Informuodama apie aktualias knygas tarptautinės privatinės teisės srityje, EAPIL pristato tris „EU-FamPro“ projekto metu išleistas mokslines knygas. Pirmoji knyga, kurią redagavo L. Ruggeri, A. Limantė ir N. Pogorelčnik […]

We invite you to the 3rd annual conference “European And National Criminal Policy Trends And Challenges”

Maloniai kviečiame į 2023 m. balandžio 28 d. vyksiančią tarptautinę kasmetinę konferenciją „Europinės ir nacionalinės baudžiamosios politikos tendencijos ir iššūkiai“, kurią organizuoja LSMC Teisės institutas, Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakultetas bei Mykolo Romerio universiteto Teisės mokykla. Šios konferencijos dėmesio centre – šiuolaikinės baudžiamosios politikos tendencijos, matomos Europos Sąjungos teisėje, Lietuvos ir kitų Europos valstybių novatoriškuose […]

IAFL presents the book “The EU Regulations on Matrimonial Property and Property of Registered Partnerships” published by the project EU-FamPro team

Tarptautinė šeimos advokatų akademija (angl. IAFL – International Academy of Family Lawyers) 2022 metų rudens naujienlaikraštyje (p. 69–77) detaliai pristato projekto „E. mokymai apie Europos Sąjungos reglamentus dėl tarptautinių porų turto teisinių režimų“ (EU-FamPro) komandos išleistą knygą „The EU Regulations on Matrimonial Property and Property of Registered Partnerships“ Knygoje analizuojami du naujausi ES šeimos teisės srities dokumentai – Reglamentas dėl […]

Dr. S. Zaksaitė’s publication published by the prestigious scientific publishing house Springer

Lietuvos socialinių mokslų centro mokslininkės, Teisės instituto darbuotojos dr. Salomėjos Zaksaitės mokslinis straipsnis buvo publikuotas prestižinėje mokslo darbų leidykloje „Springer“. Straipsnis aktualus akademinei bendruomenei, teisininkams ir plačiajai visuomenei – jame Sausio 13-osios byla ir įvykiai kontekstualizuojami kitų teismo procesų, kriminologinių teorijų bei protesto akcijų aspektu. Nagrinėjamos selektyvaus teisingumo, akivaizdžiai neteisėto įsakymo žudyti ir paribių veiklos (angl. edgework) […]

Tarptautinė konferencija „Teisinė pažeidžiamų grupių apsauga: tendencijos ir perspektyvos“ – pranešėjai iš šešių šalių ir beveik 100 dalyvių

2022 m. lapkričio 25 d. sėkmingai įvyko tarptautinė konferencija „Teisinė pažeidžiamų grupių apsauga: tendencijos ir perspektyvos“. Renginyje pranešimus skaitė mokslininkai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Slovėnijos ir Kroatijos, pristatę savo tyrimus pažeidžiamų suaugusiųjų, vaikų apsaugos ginkluotuose konfliktuose, aukų teisių, neįgaliųjų teisių bei kitais aktualiais pažeidžiamų grupių teisių apsaugos klausimais. Kaip renginio organizatoriai itin džiaugiamės, kad pažeidžiamų grupių […]