INSTITUTE OF LAW AT THE LITHUANIAN CENTRE FOR SOCIAL SCIENCES

NEWS

Keturių šalių socialiniams darbuotojams ir teisininkams – mokymai apie šeimos teisę

[:lt]

Lietuvos teisės institutas (LTI) kartu su partneriais įgyvendins Europos Sąjungos (ES) finansuojamą projektą, pagal kurį skirtingų šalių teisininkams bei socialinių tarnybų darbuotojams bus organizuojami mokymai apie teisės normas, susijusias su santuoka ir tėvų pareigomis.

Tai numatoma pasirašytoje sutartyje dėl ES finansavimo projektui „Keturios ES mokymų sesijos šeimos teisės reguliavimo klausimais skirtingų šalių teisininkams bei Socialinių tarnybų darbuotojams“ (C.L.A.S.S.4EU). Kartu su LTI projektą įgyvendins Veronos bei Milano-Bicocca universitetai (abu iš Italijos), Minho universitetas (Portugalija), Loránd Eötvös universitetas (Vengrija). Projektą finansuoja Europos Komisija pagal Justice programą. Lietuvos ekspertės šiame projekte bus mokslininkės dr. Eglė Kavliūnaitė – Ragauskienė ir dr. Agnė Limantė.

Lietuvos teisės institutas, pastaruosius dvejus metus organizavęs „Briuselis II a“ reglamento taikymo kursus teisėjams, pagal naująjį projektą nuo 2018 metų pradžios pasiūlys naujo formato bendrus mokymus teisininkams bei socialinių tarnybų darbuotojams. 2003 metų Europos Tarybos reglamentas dėl jurisdikcijos ir teismų sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, dar kitaip vadinamas reglamentu „Briuselis II a“ – vienas sudėtingiausių privatinės šeimos teisės ES dokumentų, kuriame numatytos įvairios jurisdikcijos nustatymo, teismų sprendimų pripažinimo ir vykdymo taisyklės. Pastarosios yra gana nevienodai taikomos atskirose ES šalyse, todėl Projektu siekiama susisteminti ir įvertinti pasirinktų ES valstybių teismų praktiką, atskleisti pagrindines „Briuselis II a“ reglamento taikymo tendencijas ir parengti praktinį apibendrinimą, kaip konkrečios nuostatos taikomos teismuose (pvz., kokiais kriterijais remiantis atskirose valstybėse nustatoma „asmens gyvenamoji vieta“).

Vis dažniau susiduriant su atvejais, kai asmeninė ir šeimos padėtis yra susijusi su tarpvalstybiniu aspektu (pavyzdžiui: skirtingos pilietybės žmonių santuokos; žmonės, turintys namus kitoje valstybėje narėje; tos pačios lyties asmenų santuokos ar partnerystės statusas skirtingose šalyse), kylantys teisiniai ginčai gali sukelti neapibrėžtumo situacijas, į kurias gali papulti ir tokių asmenų vaikai, todėl reikia geriau suprasti ir pagerinti žinias kaip tokius klausimus spręsti.

„Teisinis bendradarbiavimas reiškia taip pat ir vienodą ES teisės taikymą. Norint pagerinti žinias apie europines priemones šeimos teisės srityje, išryškėja valstybių ES narių tarpusavio bendradarbiavimo poreikis“, – sako Veronos universiteto tyrėjų komandos koordinatorė Marija Caterina Baruffi.

Sparčiai augančios migracijos ES kontekste, šio projekto tikslas – kelti teisininkų ir socialines paslaugas teikiančių darbuotojų žinias apie Reglamentą „Briuselis II a“ bei kitus su šeimos teise susijusius ES reglamentus ir konvencijas. Taip siekiama kurti bendrą teisininkų ir socialinių darbuotojų kompetenciją ir kuo geriau apsaugoti vaikus bei kitus pažeidžiamus asmenis.

Anot Veronos universiteto tyrėjų komandos koordinatorės M.C. Baruffi, šeimos teisėje, tokioje jautrioje sferoje, taisyklių supratimas ir tinkamas įgyvendinimas yra labai svarbus. Šis Europos finansuojamas projektas leis palyginti nacionalines realijas ir praktiką, nes tik būdami vieningi galim siekti bendro tikslo – vienodo Europos Sąjungos teisės aiškinimo ir taikymo.

Projekto tikslas – sukurti naudingą įrankį visų ES valstybių narių mokymo kursų organizatoriams. Planuojama didelė projektinių veiklų paletė: per išankstinį tyrimą apie nacionalinę teismų praktiką ir kritinius elementus ir sunkumus, su kuriais susiduriama taikant Europinius įstatymus, siekiama nustatyti klausimus, kuriuos mokymai turėtų paveikti labiausiai. Analizė, visų pirma, apims teisininkų poreikių analizę, bet taip pat ir žmonių teikiančių socialines paslaugas, kurie įsitraukę į teismo procesus liečiančius nepilnamečius.

Projekto „C.L.A.S.S.4EU“ įgyvendinimo metu bus paruošta ir paskelbta mokymų medžiaga teisininkams ir socialinių tarnybų darbuotojams. Mokymų medžiagoje kalbama apie tai, kaip turėtų būti taikomas reglamentas „Briuselis II a“ sudėtingose šeimos privatinės teisės bylose (audio, video ir tekstinė medžiaga, lyginamasis teisinės terminologijos žodynėlis). Taip pat bus organizuojami mokymai keturiose šalyse – Portugalijoje (Bragos mieste), Vengrijoje (Budapešte), Italijoje (Veronos mieste) bei Lietuvoje (Vilniuje). Per mokymus su paruošta medžiaga bus supažindinta apie 240 teisininkų ir socialinių paslaugų darbuotojų.

 Projektas prasidės 2018 m. sausio mėn. 1 d. ir truks 24 mėnesius (iki 2019.12.31).

[:]