INSTITUTE OF LAW AT THE LITHUANIAN CENTRE FOR SOCIAL SCIENCES

EVENTS

Korupcijos mažinimas privačiame sektoriuje: atsakingo verslo galimybės

Lietuvos teisės institutas 2014 metų gruodžio 9 dieną Prezidentūroje surengė apskritojo stalo diskusiją „Atsakingo verslo galimybės mažinti korupciją privačiame sektoriuje“.

Diskusijoje buvo pristatytas Lietuvos teisės instituto atliktas mokslinis tyrimas, kuriuo buvo siekiama nustatyti, kas yra korupcija privačiame versle ir kiek ji yra paplitusi. Buvo tiriami įvairiose verslo srityse, pavyzdžiui, žiniasklaidoje, sporte, teikiant privačias švietimo ir mokslo, teisines, sveikatos paslaugas, įvairūs piktnaudžiavimo, nesąžiningos konkurencijos, apgavysčių atvejai, siekiant nustatyti, ar minėti reiškiniai gali būti laikomi korupcija, kas dėl to patiria daugiausia žalos – verslas, vartotojai ar visuomenė.

Korupcija dažniausiai siejama su viešuoju sektoriumi, tuo tarpu privataus sektoriaus korupcijos apibrėžimas jokiuose teisės aktuose nepateikiamas, Baudžiamasis kodeksas už tai praktiškai nenumato atsakomybės, o išsami privataus sektoriaus korupcijos analizė turėtų būtų atliekama įgyvendinant ilgalaikį projektą.

Lietuvos teisės instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas dr. Petras Ragauskas, pristatydamas atliktą tyrimą apie korupciją privačiame sektoriuje, teigė, jog ES ir tarptautiniai teisės aktai įpareigoja nustatyti baudžiamąją atsakomybę už tokį reiškinį kaip korupcija privačiame sektoriuje, tačiau Lietuvoje kol kas nėra net vieningo apibrėžimo, kuris įvardintų korupciją privačiame sektoriuje. Anot mokslininko, būdingas požiūris, jog privatus sektorius pats turi tvarkytis savo vidaus problemas ir papildomo kišimosi visiškai nereikia. Tačiau tai teisinga ne visuomet, nes dažnu atveju korupcijos aukomis tampa visuomenė arba vartotojai, kurių interesus valstybė privalo aktyviai ginti. Tyrimo metu mokslininkai išanalizavo nemažai teisės aktų, taip pat įvairių sričių sociologinių tyrimų. Dr. P. Ragauskas tvirtino, jog Lietuvos teisės instituto atliktas tyrimas galėtų būti pagrindas moksliniams tyrimams ateityje, jei valstybė matys tokių tyrimų poreikį.