INSTITUTE OF LAW AT THE LITHUANIAN CENTRE FOR SOCIAL SCIENCES

NEWS

Lietuva pirmauja pasaulyje pagal aplinkos demokratijos indeksą

[:lt]

Lietuva pagal aplinkos demokratijos indeksą tarp 70 pasaulio valstybių užima 1-ąją vietą. Tokią išvadą kartu su partneriais atlikę tyrimus padarė JAV nevyriausybinė organizacija „Pasaulinių išteklių institutas“ („World Resources Institute“).

Aplinkos demokratijos indeksas (Environmental Democracy Index) rodo, kiek valstybės imasi priemonių nacionaliniais teisės aktais skatinti skaidrumą, atskaitingumą ir piliečių įsitraukimą į sprendimų priėmimą. Naudojant šį indeksą buvo vertinama demokratija priimant sprendimus dėl aplinkos 70-yje valstybių. Indeksas skaičiuojamas remiantis 75 teisiniais ir 24 praktiniais rodikliais, parengtais remiantis pripažintais tarptautiniais standartais.

Pirmasis valstybių dešimtukas pagal aplinkos demokratijos indeksą atrodo taip: 1 – Lietuva, 2 – Latvija, 3 – Rusija, 4 – JAV, 5 – Pietų Afrikos Respublika, 6 – Jungtinė Karalystė, 7 – Vengrija, 8 – Bulgarija, 9 – Panama, 10 – Kolumbija. Aukščiausias reitingas rodo geriausią situaciją aplinkos demokratijos srityje.

Vertinant Lietuvos aplinkos demokratijos indeksą kaip ekspertai buvo pasitelkti Lietuvos teisės instituto bei Vilniaus universiteto mokslininkai, taip pat kiti ekspertai. Iš viso tyrime dalyvavo 140 mokslininkų ir ekspertų iš viso pasaulio.

Tyrime dalyvavusi Lietuvos teisės instituto mokslininkė Eglė Kavoliūnaitė – Ragauskienė sako, jog aukštas Lietuvos reitingas greičiausiai gali būti susijęs su nedideliu pramonės išsivystymu mūsų šalyje.

JAV nevyriausybinės organizacijos „Pasaulinių išteklių institutas“ generalinis direktorius Mark Robinson sako, jog pirmą kartą pasaulyje siekiama bendro tikslo – vieningo pasaulio šalių indekso, kuris leistų tinkamai įvertinti aplinkos demokratijos būklę viso pasaulio valstybėse.

„Atsižvelgiant į kelis su aplinka ir tvaria plėtra susijusius kritinius momentus 2015 metais, aplinkos apsaugą reglamentuojantys teisės aktai įgauna ypatingą svarbą. Šis indeksas yra svarbus siekiant skaidrumo aplinkos apsaugos srityje ir daugiau galimybių paprastiems piliečiams apginti savo teises“, – teigia „Pasaulinių išteklių instituto“ vadovas Mark Robinson. Daugiau informacijos apie šią nevyriausybinę organizaciją galima rasti čia: http://wri.org/

 

[:]