INSTITUTE OF LAW AT THE LITHUANIAN CENTRE FOR SOCIAL SCIENCES

NEWS

LTI kviečia į konferenciją

[:lt]

KVIETIMAS

į regioninę mokslinę-praktinę konferenciją

„PASITINKANT DIREKTYVĄ 2016/1919: NAUJA TEISINĖS PAGALBOS ERA“

(MEETING DIRECTIVE 2016/1919: THE NEW AGE OF LEGAL AID)

2019 m. birželio 27 d.

Vilnius, LR Teisingumo ministerijos konferencijų salė

 

2016 m. Europos Parlamentas ir Taryba priėmė direktyvą 2016/1919 dėl teisinės pagalbos įtariamiesiems ir kaltinamiesiems vykstant baudžiamajam procesui ir prašomiems perduoti asmenims vykstant Europos arešto orderio vykdymo procedūroms, kurią ES valstybės narės įsipareigojo perkelti į savo nacionalinę teisę iki 2019 m. gegužės mėnesio. Ši direktyva paskatino valstybes nares pradėti aktyviau diskutuoti apie esamas teisinės pagalbos sistemas bei būdus pagerinti teisinės pagalbos kokybę.

Siekiant apžvelgti ir įvertinti šios direktyvos įgyvendinimo bei teisinės pagalbos kokybės užtikrinimo aktualijas bei perspektyvas, šių metų birželio 27 d. Vilniuje, Teisingumo ministerijos konferencijų salėje, Lietuvos teisės institutas organizuoja tarptautinę konferenciją „Pasitinkant direktyvą 2016/1919: Nauja teisinės pagalbos era“.

Konferencijoje pranešimus skaitys Jungtinių Tautų, Europos Komisijos atstovai bei žymūs šios srities mokslininkai bei ekspertai iš Jungtinės Karalystės, Danijos, Austrijos ir Bulgarijos. Konferencija finansuojama Lietuvos mokslo tarybos skirtomis lėšomis.

Konferencija vyks anglų kalba, jos metu bus užtikrinamas sinchroninis vertimas.

 

Conference program

 

Konferencija nemokama.

Maloniai kviečiame registruotis paspaudus šią nuorodą.

Registracija vykdoma iki birželio 25 d. 18 val.

Konferencijos dalyviams pageidaujant po renginio bus atsiųsti el. dalyvio pažymėjimai.

Pažymime, kad advokatūros nariams bus skiriami taškai.

 

Taip pat kviečiame susipažinti su QUAL AID projekto publikacijomis:

Praktikos standartai teisinės pagalbos tiekėjams

Teisinės pagalbos kokybės vertinimo priemonės ir kriterijai: gairės Europos Sąjungos šalims

ir Jungtinių Tautų narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biuro išleistu vadovu (Handbook on Ensuring Quality of Legal Aid Services in Criminal Justice Processes), kuriame minimas Lietuvos teisės instituto vykdytas QUAL AID projektas.

[:]