INSTITUTE OF LAW AT THE LITHUANIAN CENTRE FOR SOCIAL SCIENCES

NEWS

Rengiamas reglamento Briuselis II a taikymo vadovas teisėjams

[:lt]

Lietuvos teisės instituto mokslininkai kartu su partneriais iš Italijos, Ispanijos ir Kroatijos rengia reglamento Briuselis II a taikymo vadovą Europos Sąjungos valstybių narių teisėjams. Šiame reglamento taikymo vadove (angl. handbook) siekiama detaliai ir aiškiai apžvelgti tinkamą reglamento Briuselis II a taikymo praktiką, pateikiant išaiškinamus dėl reikšmingiausių reglamento straipsnių – skyrybų, tėvų pareigų bei vaikų grobimo bylose – bei taip pagelbėti teisėjams bei teisės praktikams sprendžiant šias neretai sudėtingas bylas. Priešingai nei egzistuojantys reglamento Briuselis II a komentarai, šis taikymo vadovas bus išsamiai grindžiamas naujausia įvairių ES valstybių narių teismų praktikos analize, pateikiant konkrečius pavyzdžius iš įvairių instancijų teismų sprendimų.

Reglamento Briuselis II a taikymo vadovas rengiamas tęsiant tarptautinio projekto „ES teisėjų mokymai dėl Bruselio IIa reglamento: nuo Pietų iki Rytų“ įgyvendinimą. 2016 m. lapkričio mėnesį vykusio projekto partnerių organizacinio susitikimo metu, kuriame dalyvavo Instituto mokslininkės Agnė Limantė ir Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė, buvo sutarta, kad reglamento taikymo vadovas bus galutinai parengtas pirmoje 2017 m. pusėje.

Reglamento taikymo vadovas bus viešai pasiekiamas teisėjams ir teisėjų padėjėjams. Be to, pagal šį vadovą bei kitą parengtą mokymų medžiagą bus pravesti specialūs teisėjų mokymai keturiose šalyse – Italijoje, Ispanijoje, Kroatijoje ir Lietuvoje.

Projektas finansuojamas Europos Komisijos lėšomis pagal Justice programą. Projekto pabaiga numatoma 2017 metų antroje pusėje.

[:]