INSTITUTE OF LAW AT THE LITHUANIAN CENTRE FOR SOCIAL SCIENCES

NEWS

Studijų moduliams – JTO ekspertų įvertinimas

[:lt]

Spalio 29–31 d. Lietuvos teisės instituto vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Simonas Nikartas dalyvavo Jungtinių Tautų Organizacijos Narkotikų ir nusikaltimų biuro ekspertų susitikime (angl. United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC).

Susitikimo metu mokslininkai ir nusikaltimų prevencijos ekspertai pateikia ekspertinį vertinimą JTO parengtiems Nusikaltimų prevencijos ir baudžiamosios justicijos universitetinių studijų moduliams, kurie bus siūlomi įgyvendinti JTO valstybių narių aukštojo mokslo įstaigose.

[:en]

Dr. Simonas Nikartas, a senior research fellow of the Law Institute of Lithuania, attended the meeting of experts of the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) on 29–31 October.

During the meeting researchers and crime prevention experts presented an expert review of university crime prevention and criminal justice study modules developed by the UN, which would be suggested for implementation in higher education institutions of UN member states.

[:]