INSTITUTE OF LAW AT THE LITHUANIAN CENTRE FOR SOCIAL SCIENCES

NEWS

Tarptautinėje konferencijoje šeimos ir paveldėjimo teisės tema – Instituto mokslininkės pranešimas

[:lt]

 

2020 m. rugsėjo 25 d. Lietuvos teisės instituto vyriausioji mokslo darbuotoja Agnė Limantė skaitė pranešimą „Party Autonomy in Organising Matrimonial Property“ (liet. Šalių autonomija sprendžiant dėl bendrosios santuokinės nuosavybės) tarptautinėje konferencijoje „Effective Implementation of the EU Regulations 2016/1103 and 2016/1104: Challenges and Opportunities for Cross-Border Couples in Family and Succession Law“ (liet. Efektyvus Europos Sąjungos Reglamentų 2016/1103 ir 2016/1104 įgyvendinimas: Tarptautinių porų iššūkiai ir galimybės šeimos ir paveldėjimo teisėje).

Dviejų dienų tarpvalstybinio masto renginį organizavo Almerijos universitetas (Ispanija) kartu su aukštosiomis mokyklomis iš Italijos, Kroatijos ir Slovėnijos. Be minėtų valstybių atstovų, pranešimus dar skaitė ir kviestiniai mokslininkai bei praktikai iš Airijos, Belgijos, Portugalijos ir Lietuvos. Pristatymuose buvo nagrinėjamos santuokinės nuosavybės teisinių režimų, profesionalų vaidmens didinant šalių autonomiją, registruotos santuokos nuosavybės statuso, svarbiausių paveldėjimo proceso aspektų santuokinės nuosavybės kontekste ir kitos temos.

Savo pranešime Agnė Limantė aptarė šalių galimybes pasirinkti teismą ir taikytiną teisę, įtvirtintas ES Reglamente 2016/1103, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas jurisdikcijos, taikytinos teisės ir teismo sprendimų sutuoktinių turto teisinių režimų klausimais pripažinimo ir vykdymo srityje. Remdamasi Reglamento nuostatomis, mokslininkė pateikė ne tik praktiniais pavyzdžiais paremtą santuokinės nuosavybės santykių šalių autonomijos vertinimą, tačiau ir pristatė šalims įmanomas jurisdikcijos bei taikytinos teisės pasirinkimo galimybes, pabrėžė šalių autonomijos, kaip Europos Sąjungos tarptautinės privatinės šeimos teisės instrumento, svarbą.

[:]