INSTITUTE OF LAW AT THE LITHUANIAN CENTRE FOR SOCIAL SCIENCES

NEWS

Teismų darbuotojams – EŽTT praktikos pristatymas

[:lt]

Lietuvos teisės institutas ir Nacionalinė teismų administracija organizuoja konferenciją „Viršnacionalinė teisė ir jos interpretavimas: ko gali pasimokyti Lietuvos teisinė sistema“, kurioje bus siekiama teismų darbuotojus geriau supažindinti su Europos žmogaus teisių teisme (EŽTT) praktika.

Teisėjai, teismų darbuotojai ir kitose srityse dirbantys teisininkai konferencijoje, kuri prasidės penktadienį, balandžio 24 d., 13.30 val. Nacionalinėje teismų administracijoje, galės įgyti daugiau žinių žmogaus teisių apsaugos srityje, pakelti savo kvalifikaciją, nauju kampu pažvelgti į viršnacionalinės teisės interpretavimo principus..

Konferencijoje pranešimus apie Europos Sąjungos teisės įtaką Lietuvos teismų sprendimams, EŽTT požiūrį į nenuoseklią nacionalinių teismų praktiką ir kitus klausimus pristatys dr. Donatas Murauskas, Jevgenija Vienažindytė, doc. dr. Skirgailė Žalimienė. Taip pat renginyje bus pristatoma Lietuvos teisės instituto jaunesniojo mokslo darbuotojo Johano Baltrimo mokslo studija „Europos Žmogaus Teisių Teismo argumentavimas remiantis ankstesniais savo sprendimais“.

Nepavykus užtikrinti nacionalinės teisės ir Europos Sąjungos teisės bei Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatų dermės, kyla grėsmė pažeisti žmogaus teises bei viršnacionaliniuose teismuose sulaukti Lietuvai nepalankaus teismo sprendimo. Siekiant to išvengti, mokslininkai ir teismų atstovai skatina teismų darbuotojus kuo geriau pažinti Europos Sąjungos teisę, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją ir jos aiškinimą.

Teismų praktikoje galima gausiai aptikti nuorodų į EŽTT ar Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudenciją, tačiau atsižvelgiant į tai, kad viršnacionalinė teisė yra nuolat plėtojama ją aiškinančių teismų praktikoje, jos pažinimas yra neabejotinai aktualus.

 

More information:
Law Institute
Ineta Stravinskaitė – Janavičienė
tel. 8 699 04294
el.p. ineta.stravinskaite@teise.org

[:]