INSTITUTE OF LAW AT THE LITHUANIAN CENTRE FOR SOCIAL SCIENCES

NEWS

Vyksta mokymai apie tarptautinę šeimos teisę

[:lt]

Lietuvos teisės institutas kartu su partneriais pagal tarptautinį projektą surengė mokymus advokatams ir socialiniams darbuotojams apie jurisdikciją ir taikytiną teisę santuokos nutraukimo ir sutuoktinių bei vaikų išlaikymo bylose.

Rugsėjo 17-18 d. Vilniuje vykusiuose mokymuose dalyvavo 50 žmonių: 30 dalyvių buvo iš Lietuvos, 20 – svečiai iš užsienio. Mokymuose pranešimus skaitė LTI mokslininkės dr. Agnė Limantė ir Ana Pliner, taip pat mokslininkės iš Vengrijos, Italijos ir Portugalijos. Mokymuose aptariami jurisdikcijos nustatymo, taikytinos teisės bei sprendimų pripažinimo ir vykdymo klausimai skyrybų, tėvų pareigų bei išlaikymo bylose.

Kartu su LTI šiuos dviejų dienų mokymus organizavo projekto partneriai iš Italijos (Veronos universitetas ir Milano-Bicocca universitetas), Vengrijos (Eötvös Lorand universitetas) ir Portugalijos (Minjo universitetas). Mokymai organizuoti pagal projektą „Keturios ES mokymų sesijos skirtingų šalių teisininkams bei socialinių tarnybų darbuotojams šeimos teisės reguliavimo klausimais“ (C.L.A.S.S.4EU). Įgyvendinant šį projektą numatyti ir mokymai Budapešte, Bragoje ir Milane, kuriuose taip pat bus kviečiami dalyvauti ir po kelis Lietuvos atstovus.

Lietuvos advokatai bei mokymų dalyviai iš užsienio džiaugėsi šia galimybe dalyvauti tarptautiniuose mokymuose bei stebėjosi, kad mokymai nemokami.

“Puiku, kad Europos Sąjunga finansuoja tokius projektus, bei turime galimybę klausyti tokių profesionalių mokymų Lietuvoje, kurioje iki šiol nebuvome,” – dalinosi įspūdžiais užsienio svečiai.

[:en]

Lithuanian law institute with its partners has arranged trainings for lawyers and social workers about jurisdiction and applicable law in the field of divorce and maintenance (family law topics).

There were 50 participants during the trainings in Vilnius on 17-18th of September: 30 from Lithuania and 20 from foreign countries. Lithuanian law institute researchers Ana Pliner and Agnė Limantė have presented their lectures along with other researchers from Hungary, Italy and Portugal. The lectures included topics like jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of judgments in civil matters such as divorce, parents responsibilities and maintenance.

These trainings were organised by Lithuanian law institute and its partners from Italy (Verona and Milan-Bicocca universities), Hungary (Eotvos university) and Portugal (Minjo university) in accordance with C.L.A.S.S.4EU project which also includes trainings in Budapest, Braga and Milan in the near future. Those upcoming trainings will also involve researchers from Lithuania.

Lithuanian lawyers as well as other participants from foreign countries were happy that they had a chance to attend these trainings and were pleasantly surprised that they were free of any charge. „It‘s great that European Union sponsors such projects so we have an opportunity to participate in very professional lectures in Lithuania“, said international guests.”

[:]