INSTITUTE OF LAW AT THE LITHUANIAN CENTRE FOR SOCIAL SCIENCES

NEWS

Džiaugiamės įvykusia konferencija „Korupcija – šių dienų šešėlio užkulisiai“

[:lt]

 

2020 m. gruodžio 9 d. nuotoliniu būdu vyko Lietuvos teisės instituto (toliau – LTI, Institutas) organizuota nacionalinė mokslinė-praktinė konferencija „Korupcija – šių dienų šešėlio užkulisiai“, skirta Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti. Tradicinio kasmetinio renginio pradžioje sveikinimo žodį tarė LTI mokslinė sekretorė, laikinai einanti direktoriaus pareigas, dr. Ingrida Mačernytė-Panomariovienė. Pasidžiaugusi per 30 metų Instituto mokslininkų atliktais valstybės ir visuomenės poreikius atliepiančiais tyrimais, tarp jų išskyrė ir 2016–2020 m. vykdytą ilgalaikę institucinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programą „Naujas požiūris į korupciją: iššūkiai ir galimybės peržengiant viešojo sektoriaus ribas“. Būtent jos įgyvendinimo metu atliktų tyrimų rezultatai ir buvo pristatyti šiame renginyje skaitytuose pranešimuose:

Lietuvos teisės instituto Baudžiamosios justicijos tyrimų skyriaus mokslo darbuotojo, advokato dr. Petro Ragausko „Kai kurių populiarių korupcijos viešajame ir privačiame sektoriuose vertinimų klaidingumo klausimu“;

Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakulteto prodekanės prof. dr. Editos Gruodytės „Korupcija medicinos sektoriuje: kai kurie teoriniai ir praktiniai aspektai“;

Lietuvos teisės instituto Teisinės sistemos tyrimų skyriaus mokslo darbuotojos, teisininkės dr. Eglės Kavoliūnaitės-Ragauskienės „Kaip elgtis susidūrus su korupcija? Teisinio reguliavimo suteikiamos galimybės ir spragos“;

Lietuvos teisės instituto ir Mykolo Romerio universiteto doktoranto, advokato Liutauro Lukošiaus „Prekyba poveikiu: tariama įtaka – prekė ar paslauga?"

 

Tariame nuoširdų ačiū pranešėjams ir visiems konferencijos dalyviams.

 

[:]