INSTITUTE OF LAW AT THE LITHUANIAN CENTRE FOR SOCIAL SCIENCES

NEWS

Lietuvos teisės instituto mokslininkų publikacija prestižiniame tarptautiniame leidinyje

[:lt]

 

Tarptautiniu mastu pripažintos leidyklos ,,SAGE Publishing“ žurnale „Probation Journal“ publikuotas Lietuvos teisės instituto mokslininkų dr. Simono Nikarto, dr. Rūtos Vaičiūnienės ir Gintarės Rinkevičiūtės straipsnis apie Lietuvos probacijos pareigūnų diskreciją individualizuojant sprendimus dėl probuojamųjų pažeidimų.

Straipsnyje analizuojami Lietuvos probacijos pareigūnų diskreciniai sprendimai dėl probacijos pažeidimų griežto teisinio reguliavimo šviesoje. Remiantis mokslininkų atlikto kiekybinio tyrimo rezultatais, nagrinėjami hipotetiniai diskreciniai sprendimai atsižvelgiant į probuojamojo padarytą pažeidimą. Taip pat tiriamas santykis tarp diskrecinių sprendimų ir kintamųjų, tokių kaip probuojamojo rizikos lygis ir sociodemografinės charakteristikos.

Tyrimas atskleidė, kad nepaisant griežtų teisinių normų, kurios paprastai reikalauja ir griežtų veiksmų dėl probacijos pažeidimų, probacijos pareigūnai linkę priimti švelnesnius sprendimus. Taip pat nustatyta, kad potencialiems diskreciniams sprendimams įtakos turi pažeidimo tipas, pažeidėjo rizikos lygis ir probacijos pareigūno amžius.

Leidinys anglų kalba pasiekiamas čia.

[:en]

 

The prestigious international publishing company “SAGE Publishing ” has published  an article in the “Probation Journal”, where the researchers of the Law Institute of Lithuania  dr. Simonas Nikartas, dr. Rūta Vaičiūnienė and Gintarė Rinkevičiūtė, wrote about probation officers’ discretionary decisions in responding to probation violations.

This paper investigates Lithuanian probation officers’ discretionary decisions on probation violations under strict legal regulation. Based on a quantitative survey, this paper analyses hypothetical discretionary decisions according to the type of violation committed by the probationer. The relationship between discretionary decisions and variables such as the probationer’s risk level and sociodemographic characteristics are also analysed.

The study revealed that, despite strict legal regulations, which generally require severe action for probation violations, probation officers tend to make more lenient decisions. The study also found that violation type, offender risk level, and probation officer’s age are potential predictors of discretionary decisions.

The full text of the article in English is available here.

[:]