INSTITUTE OF LAW AT THE LITHUANIAN CENTRE FOR SOCIAL SCIENCES

NEWS

Teisės institutui patvirtintas įgaliotosios institucijos statusas

[:lt]

 

Praėjusių metų lapkričio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybei nutarus nuo 2021 m. sausio 1 d. reorganizuoti Lietuvos teisės institutą sujungiant jį su kitais dviem valstybiniais socialinių mokslų institutais į Lietuvos socialinių mokslų centrą (toliau – Centras), naujai įsteigtam Centro filialui – Teisės institutui (toliau – LSMC TI, Institutas) – reikėjo iš naujo akredituotis ir gauti įgaliotosios institucijos (angl. full mandated body) statusą. Pastarasis suteikia LSMC TI galimybę tarptautinėje erdvėje konkuruoti ir bendradarbiauti su užsienio institucijomis Europos Sąjungos (toliau – ES) „Dvynių“ programos vystomojo bendradarbiavimo projektuose įgyvendinant socialines inovacijas ir mokslines eksperimentines veiklas.

Džiugu, jog sausio 27 d. Europos Komisijos Kaimynystės politikos ir plėtros derybų generalinio direktorato (angl. Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations, DG NEAR) „Dvynių“ koordinavimo grupė atsiuntė patvirtinimą, kuriuo LSMC TI suteiktas įgaliotosios institucijos statusas. Atsižvelgiant į tai, Institutas buvo įtrauktas į 2017 m. „Dvynių“ programos vadovo versijos (angl. Twinning Manual 2017) įgaliotųjų institucijų sąrašą, su kuriuo galima susipažinti here.

LSMC TI, prisidėdamas prie Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos koordinuojamų užsienio politikos prioritetų ir tarptautinių įsipareigojimų vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai bei teisingumo srityse, kartu su partneriais nuo 2015 m. sėkmingai įgyvendino net keturis ES „Dvynių“ programos projektus. Primename, jog šiuo metu Institutas kartu su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Vilniaus universiteto Teisės fakultetu, Europos socialinio fondo agentūra bei Austrijos Ludwig’o Bolzman’o vardo Žmogaus teisių institutu vykdo pagal „Dvynių“ programą finansuojamą projektą „Valstybinių institucijų ir vietos lygmens nukreipimo mechanizmų Azerbaidžane stiprinimas siekiant užtikrinti saugą ir paramą smurto šeimoje aukoms“ (angl. Strengthening the capacity of State bodies and local level referral mechanisms to provide safety and support to victims of domestic violence in Azerbaijan), Nr. AZ/16/ENI/JH/01/19 (55), Azerbaidžane.

[:]