INSTITUTE OF LAW AT THE LITHUANIAN CENTRE FOR SOCIAL SCIENCES

NEWS

Tarptautiniame straipsnių rinkinyje – ir Teisės instituto mokslininko tyrimų rezultatai

[:lt]

 

Kaip ir kasmet, dienos šviesą išvydo Lietuvos kriminalistų draugijos bei Lietuvos teismo ekspertizės centro išleistas mokslinių straipsnių rinkinys „Kriminalistika ir teismo ekspertologija: mokslas, studijos, praktika“. Nors tradiciškai jis buvo parengiamas to paties pavadinimo tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos pranešimų pagrindu, tačiau dėl pandeminės situacijos praeitais metais renginiui neįvykus, penkiolika metų gyvavusias tradicijas pavyko išlaikyti tik straipsnių autorių entuziazmo dėka. Šiemet savo mokslines publikacijas lietuvių, anglų, rusų, lenkų, ukrainiečių bei slovakų kalbomis pateikė 48 autoriai iš devynių šalių (Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Slovakijos, Čekijos, Ukrainos, Italijos ir Rusijos).

Šiame – šešioliktajame – numeryje savo tyrimų rezultatus publikavo ir Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės instituto Kriminologinių tyrimų skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas Rokas Uscila. Mokslo straipsnyje „Nuteistųjų dinaminė priežiūra bausmių vykdymo sistemoje“ aptariamas dinaminio modelio tarptautinis standartas ir jo praktinio taikymo ypatumai. Taip pat atskleidžiama dinaminio saugumo samprata, bruožai ir principai, analizuojamas teisinis reguliavimas.

Pasak mokslininko, dinaminis saugumas – tai „neatsiejamas šiuolaikinių penitencinių įstaigų elementas, leidžiantis subalansuoti nuteistųjų resocializacijos ir jų kontrolės priemones, tinkamai paskirstyti resursus ir įvertinti kiekvieno iš jų duodamą rezultatą“. „Svarbu pabrėžti, – sako straipsnio autorius dr. Rokas Uscila, – jog dinaminio saugumo koncepcija apima tiek patį dinaminio saugumo modelį, tiek dinaminę priežiūrą, apsaugą bei kitus dinaminius funkcinius įstaigos elementus, tad nereikėtų jos susiaurinti vien tik iki dinaminės priežiūros.“ Visgi ir pastaroji reikalauja „kokybiškai kitokio santykio tarp nuteistojo ir pataisos pareigūno“, be to, „pasižymi lankstumu ir individualumu kiekvienam nuteistajam“.

Straipsnio autorius atkreipia dėmesį, jog „šiuo metu yra parengta ir patvirtinta Dinaminio saugumo laisvės atėmimo įstaigose koncepcija, tačiau praktikoje ji visiškai netaikoma“. „Progresyvi užsienio šalių dinaminio saugumo praktika, mokslinis pagrindimas, atitinkamas įdirbis, – pasak R. Uscilos, – yra atmetamas kaip nerealus ir neįgyvendinamas dėl netinkamos laisvės atėmimo įstaigos infrastruktūros ar / ir žmogiškųjų išteklių stokos.“ Atsižvelgdamas į tai, mokslininkas siūlo minėtą koncepciją peržiūrėti ir papildyti, o ją įgyvendinant laikytis aiškaus priemonių plano, parengto bent dešimčiai metų į priekį.

Su šio ir kitų mokslo straipsnių tekstais galima susipažinti here.

Vizualizacijai panaudotas leidinio viršelio, sukurto dailininko Ado Toleikio, fragmentas.

[:]