INSTITUTE OF LAW AT THE LITHUANIAN CENTRE FOR SOCIAL SCIENCES

NEWS

Tarptautiniame seminare apie Europos šeimos teisės įvadą – Instituto mokslininkės pranešimas

[:lt]

 

2021 m. kovo 19 d. Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės instituto vyriausioji mokslo darbuotoja Agnė Limantė skaitė pranešimą „Party autonomy to choose jurisdiction and applicable law for matrimonial property in Europe“ (liet. Šalių autonomija pasirinkti jurisdikciją ir taikytiną teisę sutuoktinių nuosavybei Europoje) virtualiame seminare „Introduction to European Family Law ‘Virtual Kyiv’ Webinar“ (liet. Įvadas į Europos šeimos teisę – „Virtualusis Kijevas“, internetinis seminaras).

Seminarą organizavo Tarptautinė šeimos teisės advokatų akademija (International Academy of Family Lawyers, IAFL), kuri jungia šeimos teisės specialistus iš įvairių valstybių. Pranešimus šeimos teisės temomis renginyje skaitė mokslininkai ir advokatai iš Anglijos, Škotijos, Vokietijos, Prancūzijos, Lietuvos, Rusijos, Maltos, Italijos, Graikijos, Monako, Ukrainos, Čekijos ir Šveicarijos. Pristatymuose buvo nagrinėjami šeimos advokatų iššūkiai naudojant skaitmenines technologijas ir socialines medijas, vaikų nuomonės išklausymo šeimos bylose klausimai, išlaikymo, sutuoktinių turto padalijimo ir kitos temos.

Agnės Limantės pranešime buvo aptariama šalių autonomija kaip svarbus įrankis ES tarptautinės privatinės šeimos teisės srityje. Mokslininkės teigimu, ji didina teisinį stabilumą ir nuspėjamumą, skatina jurisdikcijos ir taikytinos teisės koncentraciją, sutaupo laiko ir mažina bylinėjimosi išlaidas. Mokslininkė atkreipė dėmesį į susijusių ES reglamentų sąveiką, pažymėjo, kad būtina nepamiršti, kad santuokinio turto padalijimo klausimai dažniausiai kyla kartu su skyrybomis, išlaikymu, tėvų pareigomis, kuriuos reguliuoja savarankiški ES reglamentai.

Visą pranešimą ir kitus pristatymus galite rasti čia.

[:en]

 

On 19 March 2021, Agnė Limantė, a chief researcher of the Law Institute of the Lithuanian Centre for Social Sciences, gave a presentation “Party autonomy to choose jurisdiction and applicable law for matrimonial property in Europe” at a virtual seminar “Introduction to European Family Law ‘Virtual Kyiv’ Webinar”.

This virtual seminar was organized by the International Academy of Family Lawyers (IAFL), which is a worldwide association of family law lawyers from various countries. In this event, lawyers and researchers from England, Scotland, Germany, France, Lithuania, Russia, Malta, Italy, Greece, Monaco, Ukraine, the Czech Republic and Switzerland gave presentations on European family law. The topics discussed covered challenges faced by family lawyers when using digital technologies and social media, hearing of the child in family cases, maintenance, division of family assets and other topics.

Agne Limante’s presentation focused on parties’ autonomy as an important tool in the EU private international family law. The researcher noted that parties’ choice increases stability and predictability, allows the concentration of jurisdiction and applicable law, saves time and additional litigation costs for the parties. She discussed the right of the parties to agree on the jurisdiction and the possibility of choice of applicable law for the matrimonial property. According to the researcher, the interaction of related EU instruments should be taken into account as the division of matrimonial property usually comes together with divorce, maintenance and parental responsibility issues.

The full report you can find it here.

[:]