INSTITUTE OF LAW AT THE LITHUANIAN CENTRE FOR SOCIAL SCIENCES

NEWS

S. Zaksaitė: creative solutions reduce the need of nails and ropes

Salomėja Zaksaitė presented the practice of investigating manipulation of sports competition at a Conference on sports integrity in Rome, which was organised by the Enlarged Partial Agreement on Sport (EPAS) of the Council of Europe and the Italian Department for Sport within the framework of the Italian Chairmanship of the Committee of Ministers of the Council of Europe. At the outset of her presentation, the researcher indicated that the situation in chess and similar smaller sports federations appears to be stuck in the past, but she expressed hope that things were improving. Smaller federations' limited research capacities were discussed. The International Chess Federation, for example, has no authority to require that laptops or mobile phones be handed over when investigating manipulations. In addition, the investigation is hampered by a lack of finances and personnel.

Even in such a condition, though, some answers can be found. One of options is to shift the burden of proof to the tournament organizers, asking them to show that the competition was not manipulated. If this isn’t done, the competition won’t be rated, and international norms won’t be granted. It’s critical to remember that in this case, the penalties can only be disciplinary rather than criminal. Another alternative is incriminating the abuse of the game. A step like this demands a lot less probative power.

Visgi, net ir esant tokiai situacijai, įmanoma atrasti naujų išeičių. Viena jų – „apversti“ įrodinėjimo pareigą, perleidžiant ją turnyrų organizatoriams. Tokiu būdu jau pastarieji turės įrodyti, kad varžybos nebuvo manipuliuojamos. Neįvykdžius atitinkamos pareigos, varžybos nebūtų reitinguojamos bei neįskaitomos tarptautinės normos. Svarbu pabrėžti, kad tokiu atveju sankcijos tegali būti drausminio, o ne baudžiamojo pobūdžio. Kitas būdas išeiti iš susidariusios situacijos – inkriminuoti ne manipuliacijas sporto varžybomis, o piktnaudžiavimą žaidimu. Atitinkamas žingsnis taip pat reikalautų kur kas mažesnės įrodomosios galios.

Užbaigdama pranešimą, mokslininkė konferencijos dalyvius perkėlė ant Leonardo da Vinčio prieš 500 metų sukurto kritinės padėties tilto. Anksčiau aptarta federacijų kovos su manipuliavimu sporto varžybomis situacija, pasak jos, šiek tiek primena tokį italų genijaus sukurtą tiltą, kuris neturi nei vinių, nei virvių, tačiau dėl gravitacijos vis tiek išsilaiko. Kad ir kaip būtų paradoksalu, tačiau tokia situacija gali būti netgi pamokanti – neturėdama baudžiamajai justicijai priskiriamų funkcijų, šachmatų bendruomenė vis tiek eina tinkama linkme ir kūrybingais būdais bando kovoti su manipuliacijomis sporto varžybomis.

Dr Salomėja Zaksaitė’s presentation can be viewed here (from 3:31:44 to 3:39:30 and question session from 4:05:50 to 4:26:24).