INSTITUTE OF LAW AT THE LITHUANIAN CENTRE FOR SOCIAL SCIENCES

NEWS

EU-FAMPRO course: first webinar (Webinar 1)

Balandžio 4 d. sėkmingai prasidėjo „E. mokymai apie Europos Sąjungos reglamentus dėl tarptautinių porų turto teisinių režimų“ (angl. by the European Union (EU)).

Po pirmadienį vykusio įvadinio internetinio seminaro balandžio 8 d. tęsėme internetinių seminarų seriją, surengdami pirmąjį internetinį seminarą (Webinar 1). Seminaro pirmąją dalį sudarė paskaitos, kurias skaitė Agnė Limantė (Reglamentų „dvynių“ ratione materiae, ratione personae, ratione temporis ir ratione loci taikymo sritys), Helena Da Mota (Praktiniai klausimai dėl Reglamentų „dvynių“ taikymo srities) ir Francesco Giacomo Vitterbo (Išimtys iš reglamentų „dvynių“ materialinės taikymo srities). Po paskaitų vyko interaktyvus seminaras, kurį vedė María José Cazorla González ir Danijela Vrbljanac.

E. mokymų programa.