INSTITUTE OF LAW AT THE LITHUANIAN CENTRE FOR SOCIAL SCIENCES

NEWS

Legal Protection of Vulnerable Groups in Lithuania, Latvia, Estonia and Poland, edited by A. Limante and D. Pūraitė-Andrikienė, published by Springer

Pristatome prestižinėje „Springer“ leidykloje ką tik išleistą Teisės instituto mokslininkių dr. Agnės Limantės ir dr. Dovilės Pūraitės-Andrikienės redaguotą knygą „Legal Protection of Vulnerable Groups in Lithuania, Latvia, Estonia and Poland“, kurioje pateikiama unikali pažeidžiamų grupių teisinės apsaugos Šiaurės Rytų Europos regione apžvalga. Knygoje siūlomas naujas požiūris į pažeidžiamų grupių teisinę apsaugą bei pristatoma išsami pažeidžiamų grupių teisinės apsaugos reglamentavimo ir praktikos lyginamoji analizė. Šį išsamų tyrimą parengė mokslininkai iš keturių šalių – Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos.