INSTITUTE OF LAW AT THE LITHUANIAN CENTRE FOR SOCIAL SCIENCES

NEWS

Antikorupciniuose teisės aktuose yra spragų?

[:lt]

Yra prielaidų manyti, kad Lietuva netinkamai įgyvendina daugumą Europos Sąjungos ar tarptautinės teisės aktų, nustatančių  reikalavimus korupcijos kriminalizavimui. Tokią išvadą pateikia Lietuvos teisės instituto mokslininkas dr. Petras Ragauskas.

Anot teisės aktus analizavusio mokslininko, sisteminė problema susijusi su pasyviosios korupcijos (kyšio priėmimo arba kyšininkavimo) subjekto požymių apibrėžimu. Šie požymiai ydingai įvardinti tiek korupcijos privačiame sektoriuje subjektų, tiek Europos Bendrijų ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnų arba tarnautojų, tiek ir (Ekonominio Bendradarbiavimo ir Plėtros Organizacijos konvencijos dėl kovos su užsienio valstybių pareigūnų papirkinėjimu tarptautiniuose verslo sandoriuose kontekste vertinant Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje atspindimą poziciją) užsienio valstybių pareigūnų bei jiems prilyginamų asmenų, atveju.

Tokia mokslinė išvada pateikiama Lietuvos teisės instituto elektroniniame leidinyje „Teisės e-aktualijos“. Dr. P.Ragausko mokslinėje išvadoje pateikiamos rekomendacijos, kaip reikėtų ištaisyti situaciją.

Šiame „Teisės e-aktualijų“ leidinio numeryje taip pat galima rasti mokslines išvadas „Dėl nuomonės pateikimo konstitucinėse bylose ir išvadą dėl senaties instituto baudžiamojo teisinio reguliavimo tobulinimo galimybės”. Visą leidinio tekstą galima rasti here

[:]