INSTITUTE OF LAW AT THE LITHUANIAN CENTRE FOR SOCIAL SCIENCES

NEWS

Karas su narkotikais: su kuo mes kovojam?

[:lt]

Karą su narkotikais kariaujame labai aktyviai ir labai seniai. Viešumoje nuolat pasigirsta įvairių pasvarstymų šia tema, skatinamos emocijas, kurios nepadeda spręsti problemų. Didelė dalis visuomenės iki šiol galvoja, kad narkotikų problemą galima išspręsti taikant kuo griežtesnes baudžiamąsias priemones. Žibalo į ugnį nuolat papila ir politikai, kurie diskusijas apie narkomanijos problemą bei jos sprendimo būdus ne visada atsakingai ir kvalifikuotai naudoja savo rinkimų kampanijose.

Tokioje „įkaitintoje“ atmosferoje ne visada yra girdimi šioje srityje dirbantys ekspertai bei mokslininkai. „Tyrėjų naktį“ Lietuvos teisės instituto mokslininkas Mindaugas Lankauskas pristatys naujausias tendencijos narkotikų kontrolės srityje. Bus aptarta, kokio požiūrio į narkotikų problemą yra laikomasi kitose Europos ir Pasaulio valstybėse ir koks požiūris vyrauja Lietuvoje.

Vilniaus universiteto lektorė ir Vilniaus priklausomybės ligų centro direktoriaus pavaduotoja dr. Aušra Širvinskienė neteisėtų narkotinių medžiagų vartojimo ir priklausomybės narkotinėms medžiagoms situaciją analizuos lygindama du požiūrius – baudžiamąjį ir orientuotą į sveikatą. Prelegentė sieks atsakyti į klausimą, kokie narkotikų kontrolės, orientuotos į sveikatą, o ne baudimą galimi variantai kalbant apie nepriklausomus nuo narkotikų asmenis ir apie tuos, kuriems priklausomybė jau yra išsivysčiusi.

Renginio metu bus aptarta, kaip Lietuvoje baudžiama už narkotikų naudojimą, laikymą ir platinimą, kokių nuostatų valstybė laikosi šioje srityje, kokios yra gydymo galimybės nuo narkotikų priklausomiems asmenims, taip pat su kokiomis praktinėmis problemomis susiduria policijos pareigūnai.

[:]