INSTITUTE OF LAW AT THE LITHUANIAN CENTRE FOR SOCIAL SCIENCES

NEWS

Austrijoje – apie kriminologijos naujienas

[:lt]

Lietuvos teisės instituto (LTI) vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Simonas Nikartas balandžio 5–6 dienomis Vienoje (Austrija) dalyvavo Europos kriminologų asociacijos Bendruomeninių bausmių ir priemonių mokslininkų darbo grupės susitikime.

Susitikimo metu mokslininkai pristatė savo naujausių tyrimų rezultatus. LTI mokslininkas S. Nikartas susitikimo metu skaitė pranešimą apie neseniai atliktos Lietuvos probacijos pareigūnų apklausos rezultatus. Taip pat buvo aptartos mokslininkų bendradarbiavimo, dalyvavimo naujuose projektuose galimybės.

Renginyje dalyvavo probacijos ir bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu, tyrimų srityje lyderiaujantys užsienio mokslininkai iš Kembridžo (Jungtinė Karalystė), Notingamo (Jungtinė Karalystė), Svonsio (Jungtinė Karalystė), Šefildo (Jungtinė Karalystė), Vienos (Austrija), Orhuso (Danija), Greifsvaldo (Vokietija), Žironos (Ispanija), Lundo (Švedija) ir kitų universitetų, Europos probacijos konfederacijos atstovai.

Dr. S. Nikarto komandiruotės išlaidos kompensuotos pagal MITA priemonę „Tyrėjų tarptautinės kompetencijos ugdymas 2 (TYKU 2)“, projekto numeris 09.3.3-ESFA-V-711-01-0005.

[:en]

Law Institute of Lithuania (hereinafter – LIL) senior researcher dr. Simonas Nikartas participated in a meeting of the European Society of Criminology Working Group on Community Sanctions and Measures that was held on 5–6 April 2018 in Vienna, Austria.

During the meeting, the criminologists presented the results of their latest research, and LIL scientist dr. Simonas Nikartas gave a presentation on the outcome of a recent survey of probation officers in Lithuania. Opportunities for the scientists to cooperate and participate in new projects were also discussed.

The event was attended by leading international scientists in the field of probation and non-custodial sanction research from Cambridge (United Kingdom), Nottingham (United Kingdom), Swansea (United Kingdom), Sheffield (United Kingdom), Vienna (Austria), Aarhus (Denmark), Greifswald (Germany), Girona (Spain), Lund (Sweden) and others universities, as well as by representatives from the Confederation of European Probation.

Dr. S. Nikartas’s travel expenses were reimbursed according to the MITA Researcher international competence Development 2 (TYKU 2) measure, project No 09.3.3-ESFA-V-711-01-0005.

[:]