INSTITUTE OF LAW AT THE LITHUANIAN CENTRE FOR SOCIAL SCIENCES

NEWS

Bendradarbiavimo sutartis su Generaline prokuratūra

[:lt]

Lietuvos teisės instituto direktorė dr. Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė ir Generalinis prokuroras Evaldas Pašilis sausio 12 dieną pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Ja siekiama skatinti teisės plėtrą, bendradarbiauti mokymo ir kvalifikacijos kėlimo bei keitimosi teisine informacija srityse.

Generalinės prokuratūros ir Lietuvos teisės instituto bendradarbiavimo sutartyje yra numatyta rengti bendras konferencijas, seminarus, mokymus bei diskusijas teisės klausimais, keistis aktualia informacija, teikti vieni kitiems metodinę ir praktinę pagalbą.

LTI darbuotojai ir prokurorai ir bendradarbiaus rengdami projektines paraiškas, dalyvaudami nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose.

[:]