INSTITUTE OF LAW AT THE LITHUANIAN CENTRE FOR SOCIAL SCIENCES

NEWS

Besidomintiems baudžiamąja politika ir korupcija – viešosios paskaitos

[:lt]

Pirmadienį, lapkričio 20 d., nuo 10 val. Lietuvos teisės institute (Ankštoji g. 1A) Lietuvos teisės instituto mokslininkai skaitys viešąsias paskaitas baudžiamosios politikos ir korupcijos temomis.

10 val. savo paskaitą pradės dr. Tomas Rudzkis, kuris savo mokslo darbuose analizuoja nusikalstamumo temas.

10.30 val. į paskaitą pakvies dr. Petras Tarasevičius, savo darbuose daugiausia laiko skiriantis kriminalinės žvalgybos temoms.

11 val. klausytojų laukia dr. Svetlana Justickaja, kurios mokslo interesų sritys apima kriminologiją, nusikaltimų prevenciją bei baudžiamąją justiciją

Šios paskaitos atitinka ilgalaikės mokslo programos „Subalansuotos baudžiamosios politikos ir efektyvios nusikaltimų prevencijos link: visuomenės saugumo stiprinimo galimybių žmogaus teisių apsaugos kontekste tyrimai“ tyrimų kryptį.

Nuo 11.30 val. paskaitą korupcijos tema skaitys dr. Ryšardas Burda. Jo tema atitinka ilgalaikės mokslo programos „Naujas požiūris į korupciją: iššūkiai ir galimybės peržengiant viešojo sektoriaus ribas“ tyrimų kryptį.

[:]