INSTITUTE OF LAW AT THE LITHUANIAN CENTRE FOR SOCIAL SCIENCES

NEWS

Kviečiame į tarptautinę mokslinę-praktinę konferenciją „Teisinės pagalbos kokybės gerinimas: bendri standartai skirtingoms šalims”

[:lt]

Tarptautinio projekto partnerių – Lietuvos teisės instituto, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos, Lietuvos advokatūros, Frankfurto J. W. Goethe universiteto (Vokietija), Teisinės pagalbos valdybos (Nyderlandai) – vardu maloniai kviečiame dalyvauti tarptautinėje konferencijoje, kuri organizuojama vykdant Europos Sąjungos Teisingumo programos remiamą projektą „Enhancing the Quality of Legal Aid: General Standards for Different Countries“ – lietuviškai „Teisinės pagalbos kokybės gerinimas: bendri standartai skirtingoms šalims“. Konferencija vyks 2017 m. lapkričio 22–23 d. Vilniuje.

ES projekto tikslas. Projektu siekiama pagerinti teisinės pagalbos teikimo paslaugų kokybę baudžiamosiose bylose Europos Sąjungos šalyse, nustatant bendrus teisinės pagalbos teikimo ir kokybės užtikrinimo bei stebėsenos standartus ir keliant teisinės pagalbos politikos formuotojų, administratorių bei teikėjų kvalifikaciją siekiant užtikrinti aukštą teisinės pagalbos paslaugų kokybę.

Project partners: Lietuvos teisės institutas, Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt (Vokietija), Legal Aid Board (Nyderlandai), Lietuvos advokatūra ir Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba (Lietuva).

Konferencijos tikslas. Projekto partneriai jau atliko teisinio reguliavimo ir praktikoje taikomų procedūrų, kurios pasitelkiamos užtikrinti teisinės pagalbos teikimo kokybę baudžiamosiose bylose, tyrimą partnerių šalyse – Lietuvoje, Vokietijoje ir Nyderlanduose ir pristatys šio tyrimo rezultatus konferencijos dalyviams. Be to, konferencijos metu siekiama plačiau suprasti, kokie teisinės pagalbos organizavimo modeliai veikia kitose Europos valstybėse narėse, ypač teisinės pagalbos stebėsenos aspektu. Taip pat siekiama pasidalinti su skirtingų šalių ekspertais patirtimi ir gerosios praktikos pavyzdžiais, kaip skirtingose šalyse efektyviai organizuojama ir kokybiškai įgyvendinama teisė kreiptis į teismą.

Konferencijos organizatoriai. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba (Lietuva), Odminių Str. 3, 01122 Vilnius, asmenys bendrauti: Dr. Anželika Banevičienė, tel. 8 700 00 200, el. p. a.baneviciene@vgtpt.lt, Rima Kubiliūtė, tel. 8 700 00 1888 687 27254r.kubiliute@vgtpt.lt

Konferencijos kalba: anglų (su sinchroniniu vertimu į lietuvių kalbą).

Konferencijos vieta: Konferencijų salė, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Gedimino pr. 30, 4 aukštas, Vilnius.

Registracija į konferenciją. Norėdami užsiregistruoti į konferenciją, spauskite šią nuorodą: registracija .

Conference program

[:en]

On behalf of all project partners – Law Institute of Lithuania, State-guaranteed Legal Aid Service, Lithuanian Bar Association, J.W.Goethe University, Legal Aid Board of the Netherlands – we would like to kindly invite you to take an active participation in the international conference in the framework of EU project “Enhancing the Quality of Legal Aid: General Standards for Different Countries”. The conference will take place on 22-23 November 2017 in Vilnius (Lithuania).

Aim of the EU project. The project seeks to enhance the quality of legal aid services in criminal proceedings within the EU by developing common standards for legal aid provision and quality assurance/ supervision and by raising capacity of legal aid policy makers, administrators and providers for ensuring high quality legal aid.

Partners in the project: Law Institute of Lithuania, Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt (Germany), Legal Aid Board (the Netherlands), Lithuanian Bar Association and State-guaranteed Legal Aid Service (Lithuania).

Aim of the conference. The partners of the project have already conducted an assessment of the existing legal framework and practices aimed at ensuring high quality legal aid provision in criminal proceedings in their home countries – Germany, the Netherlands and Lithuania and will present the findings of the analysis at the conference. However, the aim of the conference is to provide a wider understanding of legal aid system models and ways of operation in terms of legal aid supervising as well as to exchange experience and best practices on organisation and implementation of legal aid in different countries.

Organisers of the conference. State-guaranteed Legal Aid Service (Lithuania), Odminių Str. 3, 01122 Vilnius, contact persons: Dr. Anželika Banevičienė, tel. +370 700 00 200, e-mail: a.baneviciene@vgtpt.lt, Rima Kubiliūtė, tel. +370 700 00 188+370 687 27254r.kubiliute@vgtpt.lt

Language of the conference: English.

Venue of the conference: Conference Hall of the Ministry of Justice of the Republic of Lithuania, Gedimino Av. 30, Vilnius.

Conference agenda

[:]