INSTITUTE OF LAW AT THE LITHUANIAN CENTRE FOR SOCIAL SCIENCES

NEWS

Diskusijoje dėl Ukrainos ombudsmeno institucijos stiprinimo pristatyti „Dvynių“ programos projekto rezultatai

[:lt]

 

2020 m. gegužės 27 d. Lietuvos teisės instituto (toliau – LTI) vyriausioji mokslo darbuotoja dr. Agnė Limantė dalyvavo pilietinės visuomenės organizacijos surengtoje ir tiesiogiai internete transliuojamoje diskusijoje „Ką parlamentas turėtų padaryti, kad sustiprintų ombudsmeno instituciją“. Jos metu analizuotas Ukrainos įstatymo „Dėl Ukrainos Parlamento Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro“ pakeitimo projektas. Agnė Limantė renginyje pristatė Europos Sąjungos finansuoto „Dvynių“ programos projekto „Ukrainos Parlamento Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro institucinių gebėjimų saugoti žmogaus teises ir laisves stiprinimas pagal geriausią Europos patirtį“ (APPARATUS), Nr. EuropeAid/137673/DD/ACT/UA, kurio įgyvendinimui 2017–2019 m. vadovavo LTI, rezultatus.

Diskusijoje taip pat dalyvavo Ukrainos liaudies deputatas, Aukščiausiosios Rados žmogaus teisių pakomitečio pirmininkas, įstatymo projekto autorius Taras’as Tarasenko, Ukrainos Helsinkio žmogaus teisių komiteto vykdomasis direktorius Oleksandr’as Pavlichenko, Ukrainos žmogaus teisių instituto ekspertė Iryna Kushnir, Ukrainos Parlamento Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro atstovas, atsakingas už teisę į informaciją ir atstovavimą Ukrainos Konstituciniame Teisme, Viktor’as Barvitsky, Jungtinių Tautų vystymo programos (UNDP) projekto „Žmogaus teisės Ukrainai“ vadovė Svitlana Kolyshko.

[:]