INSTITUTE OF LAW AT THE LITHUANIAN CENTRE FOR SOCIAL SCIENCES

NEWS

Gilinamos žinios apie humanitarines krizes

[:lt]

LTI Teisinės sistemos tyrimo skyriaus mokslininkas Virgilijus Pajaujis dalyvavo tarptautinės universitetų asociacijos NOHA (Network on Humanitarian Action) pavasario mokykloje „NOHA Spring School in Humanitarian Action“, kuri vyko Vengrijoje, Budapešte.

NOHA, Vilniaus universiteto ir ELTE universiteto organizuotuose NOHA pavasario mokyklos mokymuose mokslininkai įgijo žinių apie humanitarinės veiklos krizes ir iššūkius šių dienų kontekste, taip pat tarptautinės humanitarinės teisės ir žmogaus teisių problematiką, civilių apsaugos, pabėgėlių ir jų teisių, migracijos klausimus.

Mokymų metu dalyviai kartu su Vengrijos nevyriausybinės organizacijos atstovais atliko praktinę-simuliacinę užduotį – parengė pabėgėlių integravimo į visuomenę sistemos projektą. Teorinės ir praktinės žinios, diskusijos su pranešėjais ir mokymų dalyviais praplėtė kompetenciją ir tarpdiscipliniškumą humanitarinės ir pabėgėlių teisės srityje.

NOHA pavasario mokykla skirta valstybės tarnautojams, vietinių ir tarptautinių nevyriausybinių organizacijų darbuotojams, akademikams bei visiems besidomintiems šia sritimi. Mokykloje seminarus anglų kalba veda geriausi humanitarinės veiklos specialistai iš visos Europos.

NOHA – tai Europos universitetų tinklas, kurio tikslas – plėtoti švietimą humanitarinės veiklos srityje. Pirmiausia siekiama didinti profesionalumą ir humanitarinių paslaugų teikimo kokybę, formuoti vienodą praktiką. Taip pat plėtojama NOHA akademijos sritis, apimanti įvairius profesinio rengimo, tobulinimosi kursus, ir NOHA tyrimų sritis, sudaranti galimybes jauniems ir jau praktikuojantiems mokslininkams atlikti gilesnę humanitarinės veiklos analizę. Vilniaus universitetas, dalyvaudamas asociacijoje, jau suorganizavo vasaros mokyklą tarptautinės humanitarinės teisės tema, humanitarinės veiklos aktualijoms skirtą konferenciją, intensyvius kursus, atliko keletą tyrimų, nuolat siunčia dėstytojus ir studentus dalyvauti įvairiausiuose tarptautiniuose renginiuose dalyvauja organizuojant renginius su kitais Europos universitetais.

[:en]

LIL Legal System Research Department researcher Virgilijus Pajaujis participated in the International Association of Universities NOHA (Network on Humanitarian Action) Spring school “NOHA Spring School in Humanitarian Action”, which took place in Budapest (Hungary).

During the NOHA Spring Training School organised by NOHA, Vilnius University and ELTE University researchers have gained significant knowledge in the humanitarian action crisis and the challenges in the context of the present day, as well as international humanitarian law and human rights issues, the protection of civilians, refugees and their rights and migration issues.

[:]