INSTITUTE OF LAW AT THE LITHUANIAN CENTRE FOR SOCIAL SCIENCES

EVENTS

Kaip pasiekti vaikų minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių veiksmingumo?

2014 m. lapkričio 18 d. Lietuvos teisės institutas organizavo praktinį seminarą „Vaikų minimalios ir vidutinės priežiūros perspektyvos“, kurio metu buvo diskutuojama apie kuo veiksmingesnes priemones, siekiant vaikų minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių sistemą padaryti kuo veiksmingesnę.

Vaikų minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių sistema siekiama į vieną tinklą sujungti priemones vaikams ir jų šeimoms, taikytinas tais atvejais, kai vaiko deviacinis elgesys tampa būtinos intervencijos požymiu, o formali teisinė atsakomybė jam dar negali būti taikoma.

Kaip savo pranešime teigė Lietuvos teisės instituto mokslo darbuotojas dr. Simonas Nikartas, kriminologijos mokslas, analizuodamas vaikų delinkventinį elgesį, įžvelgia tokius pagrindinius aspektus: didelį paplitimą, mažareikšmiškumą, spontaniškumą, laikinumą, neigiamą teisėsaugos poveikį. Tarptautiniai dokumentai dėl valstybių reakcijos į vaikų delinkvencinį elgesį numato tokius pagrindines nuostatas:

• baudžiamosios priemonės jauno amžiaus vaikams neturėtų būti taikomos, vietoje jų priemones rekomenduojama orientuoti į vaiko socializaciją, pagalbą, ugdymą ir pan.;

• priemonės turi būti proporcingos teisės pažeidimui ir jo aplinkybėms bei vaiko asmenybei ir jos interesams: nedidelių pažeidimų atvejais rekomenduojama nesikišti arba tai daryti minimaliai, pavyzdžiui, vengiant oficialiųjų institucijų intervencijos.

Lietuvos teisės instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas Gintautas Sakalauskas tvirtino, jog vaiko minimali ir vidutinė priežiūra nereikalinga kaip „nebaustinumo“ atmosferos naikinimo priemonė, vaikų „žabojimo“ priemonė, vaiko „ženklinimo“ ir šeimos stigmatizacijos procesas, galų gale kaip grasinimo priemonė ar net policijos saviraiškos priemonė. Mokslininko įsitikinimu, minimali ir vidutinė priežiūra reikalinga kaip bendravimo, kompetencijos ir vaikų bei jų šeimų poreikių išraiška.

Organizuojant seminarą buvo siekiama glaudesnės susijusių institucijų diskusijos, kad tiek kuriame sistema, tiek teisės aktų tobulinimas būtų nukreiptas į vaiko gerovę ir pagalbą šeimai. Seminaro dalyviai iš įvairių institucijų pasidalijo savo mintimis, patirtimi, buvo aptartos teisės aktų koregavimo idėjos.

2013 m. Lietuvos teisės institute buvo parengta monografija “Vaiko minimalios priežiūros priemonės Lietuvoje: prielaidos, situacija ir įgyvendinimo problemos”, kurioje moksliniu požiūriu apibendrinama pagrindinė minimalios priežiūros priemonių taikymo ir įgyvendinimo problematika.

Seminaro medžiaga:

• Dr. Simonas NIKARTAS, Lietuvos teisės institutas
Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros sistemos tobulinimo perspektyvos:ką pasirinkti, „kosmetinį remontą“ ar „renovaciją“?

• Dr. Gintautas SAKALAUSKAS, Lietuvos teisės institutas
Kam (ne)reikalinga minimali ir vidutinė vaikų priežiūra?

• Ligita VAICEKAUSKAITĖ, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija
Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros sistemos tobulinimas

• Nomeda CIBARAUSKIENĖ, Vilniaus apskrities Vyriausiasis policijos komisariatas
Kas svarbu policijai įgyvendinant vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemones Vilniaus mieste?

• Dr. Rima BREIDOKIENĖ, Irma RATAUTIENĖ, Vaiko raidos centras
Vaikų probleminio elgesio korekcija taikant elgesio vertinimą, paskatinimų ir pasekmių sistemą. Geroji Vaiko raidos centro patirtis

• Kristina IGNATAVIČIENĖ, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras
Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nuostatų įgyvendinimo savivaldybėse tyrimas