INSTITUTE OF LAW AT THE LITHUANIAN CENTRE FOR SOCIAL SCIENCES

EVENTS

Konferencija „Iššūkiai prevencijai“

2014 m. spalio 21 d. Lietuvos teisės institutas ir Vidaus reikalų ministerija organizavo konferenciją „Iššūkiai kuriant šiuolaikinę nusikaltimų prevencijos ir kontrolės sistemą Lietuvoje“.

Konferencijos organizavimą paskatino temos aktualumas. Lietuvos nacionaliniame biudžete kasmet maždaug 2,5 mlrd. litų (beveik 5 proc.) skiriama viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai, o nusikalstamumas Lietuvos visuomenėje vis dar tebelaikomas viena svarbiausių visuomenės problemų. Tiesiogines nusikaltimų prevencijos ir kontrolės užduotis (policijoje, prokuratūroje, teismuose, bausmių vykdymo institucijose) vykdo maždaug 20 tūkst. darbuotojų, dar daugiau jų galima priskaičiuoti įtraukus ir netiesiogiai su nusikaltimų prevencija ir kontrole susijusias profesines grupes (mokytojus, socialinius darbuotojus ir pan.). Visi jie kasdien susiduria su naujais iššūkiais, nesėkmėmis ir geromis patirtimis, kuriomis būtina dalintis, siekiant koordinuoto ir efektyvaus veikimo. Be to, tam būtinas geras mokslinis-teorinis pagrindas, paremtas empiriniais tyrimais patvirtintu taikomų strategijų ir priemonių efektyvumo įrodymu.

Moksliniais tyrimais įrodyta, kad netinkamos nusikaltimų kontrolės ir prevencijos priemonės ne tik neduoda norimo rezultato (nusikaltimų skaičiaus mažėjimo), bet netgi gali sukelti neigiamą efektą (skatinti nusikalstamą elgesį). Organizuojamoje konferencijoje, pasikvietus mokslininkus, politikus ir įvairių sričių praktikus, numatoma aptarti įvairių nusikalstamo elgesio formų kontrolės aspektus, aptarti pirminės, antrinės ir tretinės, taip pat bendrosios ir specialiosios nusikaltimų prevencijos klausimus.

Konferencijoje mokslininkai ir praktikai dalinosi prevencijos politikos pasiekimų per paskutinius du nepriklausomybės dešimtmečius vertinimais. Vidaus reikalų ministerija pristatė rengiamą naują Viešojo saugumo programą ir jos kūrimo iššūkius. Ypatingas dėmesys buvo skirtas mokslininkų ir praktikų bendradarbiavimui užtikrinant mokslu, o ne susiformavusiais stereotipais ir baudžiamuoju populizmu“ pagristą nusikaltimų prevencijos politikos formavimą. Nagrinėta prevencijos politikos ir atskirų priemonių efektyvumo vertinimo problema. Buvo plačiau pažvelgta į prevenciją vykdančias institucijas, vertinama policijos, savivaldos ir nevyriausybinių organizacijų vieta nusikaltimų prevencijoje.

 

Konferencijos pranešimai:

Tomas ŽILINSKAS, Vidaus reikalų ministerija
Viešojo saugumo plėtros programa: problemos ir realybė

Dr. Gintautas SAKALAUSKAS, Lietuvos teisės institutas
Nusikaltimų prevencijos galimybės ir ribos

Prof. Dr. Aleksandras DOBRYNINAS, Vilniaus Universitetas
Nusikaltimų prevencijos biosocialinės perspektyvos

Evaldas VISOCKAS, Lietuvos teisės institutas
Nusikaltimų prevencija Lietuvos valstybės politikoje

Dr. Alvydas ŠAKOČIUS, Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Apylinkės inspektorius: nenuilstantis nusikaltimų prevencijos ginklanešys ar policijos muziejaus eksponatas?

Kęstutis LANČINSKAS, Vilniaus apskrities Vyriausiasis policijos komisariatas
Elektroninės technologijos apylinkės inspektoriaus veikloje

Dr. Alfredas KIŠKIS, Mykolo Romerio universitetas
Kaip pagerinti nusikalstamų veikų prevenciją Lietuvoje?