INSTITUTE OF LAW AT THE LITHUANIAN CENTRE FOR SOCIAL SCIENCES

NEWS

Kriminalistikos ekspertų konferencija Palangoje

[:lt]

Palangoje savaitgalį vyko XIII-oji tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Kriminalistika ir teismo ekspertologija: mokslas, studijos, praktika”, kurią organizavo  Lietuvos kriminalistų draugija, Lietuvos teismo ekspertizės centras bei Lietuvos teisės institutas, gavęs Lietuvos mokslo tarybos paramą.

Konferencijos dalyvius Palangoje sveikino Lietuvos teisės instituto direktoriaus pavaduotojas dr. Rokas Uscila, kiti svečiai.

Šiemet į tarptautinę konferenciją susirinkę Lietuvos, Lenkijos, Ukrainos, Rusijos, Vengrijos, Čekijos, Estijos, Azerbaidžano, Kazachstano, Latvijos, Italijos ir kitų šalių mokslininkai bei praktikai aptarė Europos bendros kriminalistikos erdvės plėtros tendencijas ir perspektyvas. Nemažai dėmesio buvo skirta organizuotam nusikalstamumui ir jo grėsmėms viešajam saugumui, taip pat nusikaltimų tyrimo taktikai, metodikai ir strategijai, inovatyviems kriminalistikos studijų metodams.

Konferencijos datai yra išleidžiamas dviejų tomų mokslinių straipsnių rinkinys. Šiemet konferencijoje pristatytas leidinys, kuriame paskelbta daugiau nei 70 straipsnių ir pranešimų aktualiausiomis šios srities temomis  – terorizmo ir organizuoto nusikalstamumo užkardymas, nusikaltimų tyrimo efektyvumas, teismo ekspertizės reikšmė nusikaltimų tyrimuose.

Šių metų konferencija yra svarbi, nes šiais metais buvo sulaukta atstovų iš daugiau šalių, nei įprastai – konferencijoje dalyvavo ekspertai iš JAV, Suomijos, Graikijos, Ispanijos. Taip pat konferencija pasižymėjo svečių gausa – joje dalyvavo 90 užsienio šalių mokslininkų ir praktikų.

Šios konferencijos anksčiau jau yra vykę Rusijoje, Ukrainoje, Lenkijoje. Konferencijoje kiekvienais metais dalyvauja apie 80 užsienio ir Lietuvos mokslininkų, praktikų, besispecializuojančių kriminalistikos, nusikaltimų tyrimo, teismo ekspertizės srityse. Konferencijoje paprastai yra atstovaujama 14-16 valstybių.

Su konferencijai išleistu mokslinių straipsnių rinkiniu galima susipažinti Lietuvos teisės instituto bibliotekoje.

[:en]

On 14–16 September 2017, the 13th International Scientific and Practical Conference „Criminalistics and Forensic Expertise: Science, Studies, Practice” was held by the Lithuanian Association of Criminalists, the Forensic Science Centre of Lithuania and the Law Institute of Lithuania. The event was sponsored by the Research Council of Lithuania.

The conference participants were welcomed by deputy director of the Law Institute of Lithuania Dr Rokas Uscila and other guests.

The researchers and practitioners that attended the international conference in large numbers from Lithuania, Poland, Ukraine, Russia, Hungary, the Czech Republic, Estonia, Azerbaijan, Kazakhstan, Latvia, Italy and other countries discussed the development trends and prospects of the European Forensic Science Area. Considerable attention was devoted to organised crime and the threats it poses to public security, as well as to criminal investigation tactics, methodologies and strategies, and innovative methods of forensic science studies.

These conferences have previously been held in Russia, Ukraine and Poland. Each year, the conference is attended by approximately 80 Lithuanian and foreign researchers and practitioners specialising in criminalistics, criminal investigation and forensics. The conference usually has representatives from 14–16 countries.

This year, a new publication was presented at the conference which contains more than 70 articles and reports on the most pressing topics in the field: the prevention of terrorism and organised crime, the effectiveness of criminal investigation, and the significance of forensic expertise in criminal investigations. The collection of scientific articles published for the conference is available at the Law Institute of Lithuania library.

[:]