INSTITUTE OF LAW AT THE LITHUANIAN CENTRE FOR SOCIAL SCIENCES

NEWS

Ukrainos ombudsmeno institucijos veiklai gerinti – Lietuvos mokslininkų sisteminės mokslinės-metodologinės rekomendacijos

[:lt]

Lietuvos teisės instituto direktorės dr. Jurgitos Paužaitės-Kulvinskienės vadovaujama mokslininkų ir praktikų grupė parengė ir viešosiose konsultacijose pristatė sistemines mokslines-metodologines įžvalgas dėl Ukrainos ombudsmeno įstatymo ir kitų gretutinių įstatymų, kuriais įgyvendinamas Ukrainos ombudsmeno mandatas, tobulinimo. 

Šie moksliniai socialiniai eksperimentiniai darbai buvo sukurti įgyvendinant Europos Sąjungos Dvynių projektą „Ukrainos Parlamento vyriausiojo žmogaus teisių komisaro institucinių gebėjimų saugoti žmogaus teises ir laisves stiprinimas pagal geriausią Europos patirtį“. Darbo grupėje, parengusioje įžvalgas, be Lietuvos teisės mokslininkų, taip pat dirbo Austrijos Ludwig’o Boltzmann’o žmogaus teisių instituto direktorius bei Lietuvos institucijų – Seimo kontrolieriaus, teismų – atstovai.

Pristatant siūlomas rekomendacijas dalyvavo Europos Komisijos delegacijos Ukrainoje vadovas, ambasadorius Hugues Mingarelli ir Lietuvos ambasadorius Ukrainoje Marius Janukonis.

LTI direktorė praėjusią savaitę Kijeve vykusių intensyvių viešųjų konsultacijų metu dalyvavo keliuose renginiuose, tarp jų ir apskritojo stalo diskusijoje su ombudsmeno institucijos ir žmogaus teisių srityje veikiančių nevyriausybinių organizacijų darbuotojais. LTI direktorė taip pat skaitė pranešimą „Ombudsmeno vaidmuo įgyvendinant gero administravimo principą bei administracinių procedūrų tobulinimas ombudsmeno institucijoje, nagrinėjant individualius skundus“. Jame mokslininkė akcentavo tai, kad ombudsmeno veikla turi orientuotis į sisteminių žmogaus teisių pažeidimų prevenciją ir problemų sprendimą, ombudsmenas turi veikti proaktyviai ne tik nagrinėdamas atskirų asmenų individualius skundus, bet ir skatindamas tam tikro viešojo valdymo sektoriaus pažangą bei užtikrindamas atsakingo valdymo principą.

Paužaitė-Kulvinskienė atkreipė dėmesį, jog daugelyje Europos šalių ombudsmeno institucijai keliami panašūs tikslai: tai turi būti ne tik žmogaus teisių gynėjas, bet ir atsakingo valdymo įgūdžių viešajame administravime formuotojas bei skatintojas. Formuluojant rekomendacijas Ukrainos ombudsmeno institucijai mokslininkai intensyviai naudojo lyginamosios teisėtyros metodą – analizuotos posovietinių valstybių (Lenkijos, Lietuvos, Latvijos, Čekijos, Moldovos, Vengrijos) patirtys. Analizė atlikta tam, kad, remiantis moksliniais įrodymais, būtų pagrįsti jų siūlomi inovatyvūs socialiniai sprendiniai Ukrainos teisinei sistemai. Kitame projekto įgyvendinimo etape bus dirbama bendroje darbo grupėje kartu su Ukrainos įvairių institucijų atstovais, parengiant naująją Ukrainos ombudsmeno įstatymo redakciją ir Atsakingo valdymo metodologinį aprašą Ukrainai.

Ombudsmeno institucijos gebėjimų stiprinimo projektą Ukrainoje, koordinuojant Lietuvos teisės institutui, bendrai įgyvendina Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos, Lietuvos teisės instituto, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto ir Ludwig’o Boltzmann’o žmogaus teisių instituto (Austrija) ekspertai. Centrinė projektų valdymo agentūra užtikrins finansinį ir administracinį projekto valdymą.

[:en]

Lithuanian and Austrian experts led by director of the Law Institute of Lithuania Dr. Jurgita Paužaitė – Kulvinskienė presented recommendations regarding changes to the legal framework governing the activities of the Ombudsperson. Recommendations aim at improving the national regulatory and legal frameworks taking as an example best EU practices in the human rights area.

These recommendations were developed in the framework of the EU Twinning project „Implementation of the best European practices with the aim of strengthening the institutional capacity of the Apparatus of the Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights to protect human rights and freedoms”.

The round table brought together Twinning experts, representatives of Ukrainian Parliament, government institutions and civil society, as well as experts from European and international projects. Based on a thorough problem analysis, the recommendations range from the role of the Ombudsperson as promoter of good administration to the Ombudsperson’s competences in the areas of data protection, antidiscrimination and access to public information. The results of the project experts work will contribute to the development of the new Law “On the Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights”.

“If implemented properly these recommendations will significantly improve the capacity of the Office of the Parliament Commissioner and the situation in the sphere of human rights protection in Ukraine”, pointed out Ms. Valeriya Lutkovska, Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights, when opening the discussion.

Recommendations were developed in the framework of the EU funded Ombudsman Twinning Project. This EU project assists with strengthening the effectiveness of the Ukrainian Ombudsperson institution. It started in January 2017 and will be implemented over a period of 24 months by Lithuanian and Austrian human-right-protection-related institutions.

Recommendations are available at www.twinning-ombudsman.org/library/studies-recommendatio/

[:]