INSTITUTE OF LAW AT THE LITHUANIAN CENTRE FOR SOCIAL SCIENCES
Evaldas Visockas
  • Books
VEIKSMINGO POLICIJOS IR KITŲ SUINTERESUOTŲ INSTITUCIJŲ BENDRADARBIAVIMO LINK: SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE ATPAŽINIMO, PAGALBOS IR PREVENCIJOS MODELIS

The aim of this research was to create and propose a model for cooperation of the stakeholders after assessment of mechanisms used for the identification of domestic violence, provision of assistance and the existing practices of the multi-agency cooperation. The research included identification of the key stakeholders, determination of their interrelationships as well as analysis of the existing forms and practices of cooperation.

All text >

Authors: Ilona Michailovič, Svetlana Justickaja, Rūta Vaičiūnienė, Vaidas Kalpokas, Evaldas Visockas
Reviewers:
doc. dr. Algimantas Čepas, dr. Vilana Pilinkaitė Sotirovič

Socialinės, ekonomonės ir teisinės priemonės siekiant šeimų stabilumo ir plėtros

The monograph consists of two main parts. The first part analyses the substance of the family as a legal category in accordance with laws of the Republic of Lithuania, and the second part examines the system of instruments of family policy in Lithuania.

All text >

Authors:  prof. dr. (HP) Vytautas Mizaras (tyrimo vadovas), Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė, Kristina Ambrazevičiūtė, doc. dr. Vytautas Gavelis, Evaldas Visockas
Reviewers: prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius, dr. Jolanta Aleknevičienė