INSTITUTE OF LAW AT THE LITHUANIAN CENTRE FOR SOCIAL SCIENCES
Monograph
  • Books
ĮTARIAMŲJŲ IR KALTINAMŲJŲ VAIKŲ INDIVIDUALUS VERTINIMAS: įžvalgos formuojant gerąją praktiką Direktyvos (ES) 2016/800 kontekste

All text >

Authors: dr. Rūta Vaičiūnienė, dr. Simonas Nikartas, dr. Jolanta Apolevič, Vita Povilaitytė, assist. prof. dr. Dora Dodig Hundrić, assoc. prof. dr. Neven Ricijaš, assist. prof. dr. Anja Mirosavljević, PhD fellow Sabina Mandić, prof. dr. Angelika Pitsela, dr. Georgios Nouskalis, dr. Charalampos Karagiannidis, PhD fellow Anastasia Giagkou, Christine Mavrou
Reviewers: assoc. prof. dr. Ivana Borić, prof. dr. Odeta Merfeldaitė, dr. Tautvydas Žėkas

KORUPCIJA PRIVAČIAME SEKTORIUJE

In 2016–2020 a special research program “A New Approach to Corrup­tion: Challenges and Opportunities Beyond the Public Sector” was initiated and carried out by researchers of the Lithuanian Law Institute and also funded by the Lithuanian government. This monograph is a kind of quintessence of the research carried out during the implementation of the mentioned program, and its aim is a generalized assessment of the problem of corruption in the private sector in the Lithuanian…

All text >

Tyrimo autoriai: dr. Kristina Ambrazevičiūtė , dr. Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė, dr. Petras Ragauskas
Reviewers: prof. dr. Aurelijus Gutauskas, doc. dr. Dalia Vasarienė

MOTERYS LIETUVOS BAUDŽIAMOJO TEISINGUMO SISTEMOJE: NUO BAUDIMO PRAKTIKŲ IKI BAUSMĖS PATIRČIŲ

This book conceptualises gender-differentiated trends and practices of criminal behaviour and punishment. It examines the general features of punishment and the peculiarities and experiences of imprisoned women and women serving com­munity sentences in Lithuania.

All text >

Authors: dr. Artūras Tereškinas, dr. Rūta Vaičiūnienė, dr. Simonas Nikartas, dr. Liubovė Jarutienė
Reviewers: doc. dr. Ilona Michailovič, doc. dr. Gintautas Sakalauskas, dr. (HP) Alina Žvinklienė

KANAPIŲ NAUDOJIMAS MEDICININIAIS TIKSLAIS: LIETUVOS IR UŽSIENIO VALSTYBIŲ TEISINIO REGULIAVIMO YPATUMAI, IŠŠŪKIAI IR PERSPEKTYVOS

The subject matter of the monograph is the medicinal use of cannabis, the most consumed illicit drug worldwide. The principal aim of this monograph is to compare the peculiarities of legal frameworks regarding medicinal cannabis use in Lithuania and other countries and provide conclusions and recommendations regarding optimal legal regime in Lithuania.

All text >

Authors: dr. Mindaugas Lankauskas
Reviewers: prof. dr. Aurelijus Gutauskas, dr. Jevgenija Vienažindytė

VEIKSMINGOS TEISINĖS PAGALBOS LINK: TARPTAUTINIAI TEISINIAI IR PRAKTIKOS STANDARTAI

An important precondition for the effectiveness of legal aid is its accessibility to the recipient of the service. Standards for access to legal aid include measures to increase the ease of use of services and the clarity of information. The main tools are the use of electronic services and provision of primary legal aid to receive detailed information on secondary legal aid options.

All text >

Authors: dr. Agnė Limantė, prof. dr. Danutė Jočienė, dr. Simonas Nikartas, Laurynas Totoraitis
Reviewers: doc. dr. Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė, doc. dr. Laurynas Biekša

KALINIMO SĄLYGOS IR KALINIŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PRIELAIDOS

An international comparison of imprisonment conditions allows to assess national situation and follow examples of good practice. Unfortunately, at least at the European Union level, the situation in Lithuanian correctional facilities has become one of the worst examples in recent years.

All text >

Authors: Gintautas Sakalauskas, Liubovė Jarutienė, Vaidas Kalpokas, Rūta Vaičiūnienė
Reviewers: doc. dr. Algimantas Čepas, prof. dr. Aleksandras Dobryninas, prof. dr. Aurelijus Gutauskas, dr. Justas Namavičius

VEIKSNIŲ, DARANČIŲ ĮTAKĄ CIVILINĖS JUSTICIJOS VEIKSMINGUMUI, TYRIMAS: CIVILINIO PROCESO KODEKSO PAKEITIMŲ ATVEJŲ ANALIZĖ

Considering the context of the initiative to analyze the factors influencing effectiveness of civil justice the purpose of the research is to identify the influence or potential influence of the amendments to the Code of Civil Procedure of the Republic of Lithuania (hereinafter – the CCP) on the effectiveness of civil justice.

All text >

Authors: Danguolė BUBLIENĖ, Salvija KAVALNĖ, Eglė ZEMLYTĖ
Reviewers:
prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius, doc. dr. Dalia Vasarienė

CIGAREČIŲ NETEISĖTA APYVARTA: KOMPLEKSINĖ REIŠKINIO IR KONTROLĖS PRIEMONIŲ ANALIZĖ

The study represents the social phenomena of illegal trade of excise goods (ITEG), its micro and macro levels and their drivers, and from this perspective evaluates effectiveness, proportionality and coherence of the ITEG control system.

All text >

Authors: Skirmantas Bikelis, Renata Giedrytė-Mačiulienė, Inga Mickėnienė, Judita Venckevičienė
Reviewers:
dr. Algimantas Čepas, doc. dr. Tomas Girdenis

TARPTAUTINIŲ SUTARČIŲ IR KITŲ TARPTAUTINIO POBŪDŽIO SUSITARIMŲ SUDARYMAS: PRAKTINIAI ASPEKTAI IR POREIKIO TOBULINTI REGULIAVIMĄ LIETUVOJE VERTINIMAS

By analysing legal doctrine and respective regulations in various countries, as well as concrete examples of international agreements, this study attempts to review the practice of conclusion of international treaties and other international agreements in Lithuania and beyond.

All text >

Authors: dr. Agnė LIMANTĖ, Aistė AUGUSTAUSKAITĖ
Reviewers:
prof. dr. Saulius Katuoka, dr. Vygantė Milašiūtė

SHOW MORE

Turinio pabaiga.