INSTITUTE OF LAW AT THE LITHUANIAN CENTRE FOR SOCIAL SCIENCES
2019
  • Books
VEIKSMINGO POLICIJOS IR KITŲ SUINTERESUOTŲ INSTITUCIJŲ BENDRADARBIAVIMO LINK: SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE ATPAŽINIMO, PAGALBOS IR PREVENCIJOS MODELIS

The aim of this research was to create and propose a model for cooperation of the stakeholders after assessment of mechanisms used for the identification of domestic violence, provision of assistance and the existing practices of the multi-agency cooperation. The research included identification of the key stakeholders, determination of their interrelationships as well as analysis of the existing forms and practices of cooperation.

All text >

Authors: Ilona Michailovič, Svetlana Justickaja, Rūta Vaičiūnienė, Vaidas Kalpokas, Evaldas Visockas
Reviewers:
doc. dr. Algimantas Čepas, dr. Vilana Pilinkaitė Sotirovič

KONSTITUCINIO TEISMO ĮGALIOJIMŲ TEIKTI IŠVADAS OBJEKTAI IR SUBJEKTAI: TEISINIO REGULIAVIMO PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO GALIMYBĖS

The aim of this research is to discuss the needs, preconditions and possibilities for modifying the legal regulation entrenched in the Constitution and the Law on the Constitutional Court, regulating the objects and subjects of the powers in question.

All text >

Authors: Dovilė Pūraitė-Andrikienė
Reviewers:
dr. Agnė Juškevičiūtė-Vilienė, dr. Juozas Valčiukas

DOVANOS IR KYŠIO SANTYKIS: ANTROPOLOGINĖS IMPLIKACIJOS TEISĖS SISTEMAI

The stuty aims to analyse the arguments explaining the causes of wide application informal exchange relations, confronting legal rules and provide insights and criteria enabling to separate a bribe from a gift. As well, it aims to formulate the possible steps for the restriction of the spread of the petty corruption in the society.

All text >

Authors: Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė
Reviewers:
doc. dr. Tomas Girdenis, prof. dr. Aurelijus Gutauskas